Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các quá trình thủy thạch động lực vùng ven biển Việt Nam: mực nước, sóng, dòng chảy và vận chuyển bùn cát / Nguyễn Mạnh Hùng . - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2014 . - 329tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05148-PD/VT 05152
 • Chỉ số phân loại DDC: 532
 • 2 Coastal risk management in a changing climate / Barbara Zanuttigh, Robert Nicholls, Jean Paul Vanderlinden . - Amsterdam : Butterworth-Heinemann, 2015 . - 638p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03237, SDH/LT 03238
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.91
 • 3 Design of coastal structures and sea defenses / Young C. Kim . - New Jersey : World Scientific, 2015 . - 272 p. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02880, SDH/LT 02881
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 4 Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới vùng ven biển thành phố Hải Phòng và đề xuất một số giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu : Ngô Thị Thùy Trang; Nghd.: Ngô Kim Định . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 63 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16516
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 5 Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng tới tầm xa tác dụng của Radar hàng hải trong vùng ven biển Việt nam / Đỗ Văn Vượng, Ngô Trần Thành Đạt, Đặng Văn Đức, Lê Khắc Trung; Nghd.: Bùi Thanh Huân . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 60tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18057
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 6 Nước dâng do bão vùng biển ven bờ Việt Nam / Đinh Văn Mạnh chủ biên, Đỗ Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Việt Liên . - H. : Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2018 . - 497tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06927, PD/VT 06928, PM/VT 09296, PM/VT 09297
 • Chỉ số phân loại DDC: 551.4
 • 7 Phát triển kinh tế - xã hội và môi trường các tỉnh ven biển Việt Nam / Viện Kinh tế học . - H. : Khoa học xã hội, 2003 . - 334tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02315, Pd/vt 02316, Pm/vt 04426-Pm/vt 04428
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.159 7
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :