Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 14 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại chi nhánh công ty TNHH MTV điện lực Hải Phòng - Điện lực Vĩnh Bảo / Lê Thị Huyền; Nghd.: Vũ Trọng Tích . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 82 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02313
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nước cấp sinh hoạt tại xã Hưng Nhân - Vĩnh Bảo - Hải Phòng và đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng nước cấp cho người dân / Phạm Như Mai, Nguyễn Ngọc Yến, Vũ Thị Phương ; Nghd.: Trần An Tuấn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 57 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17465
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 3 Đánh giá chất lượng nước Sông Chanh đoạn từ đền thờ Đức Thánh Quan Đệ Tứ đến Nhà máy nước Huyện Vĩnh Bảo, Vĩnh Bảo Hải Phòng và xây dựng Biểu đồ sử dụng nước dựa trên chỉ số chất lượng nước WQI / Phạm Minh Phượng;Nghd.: Đinh Thị Thúy Hằng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 47 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16512
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 4 Đánh giá hiện trạng quản lý và đề xuất một biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng / Nguyễn Thị Hoài Phương; Nghd.: Phạm Thị Dương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 39 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15305
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 5 Đánh giá tác động đến môi trường từ các nguồn phát sinh có liên quan đến chất thải trong giai đoạn thi công dự án "cải tạo, nâng cấp đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục, huyện VĨnh Bảo, Hải Phòng" / Ngô Hoàng Anh, Bùi Thị Thùy Linh, Phạm Thị Thơm; Nghd.: Nguyễn Thị Như Ngọc . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 50tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18276
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 6 Giải pháp khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng / Lê Văn Tú; Nghd.: Bùi Quốc Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 92tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03564
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 7 Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế tại Chi cục thuế huyện Vĩnh Bảo - TP. Hải Phòng / Vũ Công Trung; Nghd. : Dương Văn Bạo . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 88tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02921
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế huyện Vĩnh Bảo / Phạm Thanh Hòa; Nghd. : Dương Văn Bạo . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 81tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02914
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng ngân sách nhà nước tại ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Bảo / Nguyễn Thị Phương Thảo; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03523
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Nghiên cứu các tác động đến môi trường trong quá trình thi công hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Giảng Biển - Vĩnh Bảo / Nguyễn Thị Như Ngọc . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 45tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01167
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • 11 Thiết kế bản vẽ thi công chung cư Nguyễn Văn Diện, thị trấn Vĩnh Bảo, Hải Phòng / Nguyễn Quốc Hưng; Nghd.: Lê Văn Cường, Phạm Văn Thứ . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 351 tr. ; 30 cm + 16 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15824, PD/TK 15824
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 12 Thiết kế cầu vượt sông Thái Bình nối hai huyện Tiên Lãng - Vĩnh Bảo, Hải Phòng / Bùi,Văn Cảnh; Nghd.: Nguyễn Phan Anh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 154 tr. ; 30 cm + 10 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16901, PD/TK 16901
 • Chỉ số phân loại DDC: 624
 • 13 Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy nước Vĩnh Bảo / Đoàn Văn Điển; Nghd.: Phạm Thị Hồng Anh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 51 tr. ; 30 cm+ 02BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16822, PD/TK 16822
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 14 Thiết kế tổ chức thi công dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường nối ừ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng (Km 16+0.00-Km19+0.00) / Nguyễn Thị Hà, Đặng Bá Duy, Đào Thúy Hằng, Trương Văn Lĩnh; Nghd.: Phạm Thị Ly . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 81tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18198
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 1
  Tìm thấy 14 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :