Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 10 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đánh giá hoạt động vận chuyển container tại Công ty Cổ phần Nhật Việt / Bùi Thị Hoàn, Ngô Thị Thu Hường, Đinh Thúy Mai, Nguyễn Thị Như; Nghd.: Hồ Thị Thu Lan . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 88tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17198
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 2 Đánh giá thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng container lạnh tại Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải Á Âu / Lã Thị Phương, Phạm Thị Phương, Trần Anh Thư, Vũ Thị Hồng Nhung; Nghd.: Phạm Việt Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 54tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17195
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Evaluation of the competitiveness of VIETNAM Ocean Shipping Joint Stock Company in domestic Container shipping service / Ho Thi Hong Nhung; Sub.: Bui Thi Thuy Linh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 51p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18640
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 4 Lập kế hoạch giải phóng tàu JJ.Tokyo vận chuyển container tại công ty cổ phần cảng Nam Hải năm 2016 / Phan Thị Hồng Hạnh; Nghd.: Phạm Thị Bạch Hường . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 71 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16204
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 5 Một số giải pháp phát triển vận tải thủy nội địa vận chuyển container khu vực đồng bằng Sông Hồng / Nguyễn Thị Hạnh; Nghd.: Ths Trần Hải Việt . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 61 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16312
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 6 Nghiên cứu ảnh hưởng của chu kỳ kinh tế đến hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường biển ở Việt Nam / Nguyễn Thị Thúy Hồng; Nghd.: Dương Văn Bạo, Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 155tr. ; 30cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00060
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/THIET%20KE%20-%20LUAN%20VAN/LUAN%20AN%20TIEN%20SI%20-%20FULL/SDHTS%2000060%20-%20Nguyen%20Thi%20Thuy%20Hong-TOM%20TAT.pdf
 • 7 Nghiên cứu các biện pháp nâng cao khả năng thông qua của xí nghiệp xếp dỡ Lê Thánh Tông của cảng Hải Phòng / Phạm Văn Mợi;Nghd.:TS Phạm Văn Cương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2001 . - 75 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00062
 • 8 Nghiên cứu nâng cao hiệu quả cho vận chuyển container đường sông Việt Nam / Bùi Quốc Vương; Nghd.: TS. Nguyễn Phùng Hưng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 83 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01026
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 9 Tối ưu hóa phân bổ tàu vào các tuyến vận chuyển container đường biển của công ty Germadept theo lượng cầu xác định giai đoạn 2010-2020 / Trần Thị Trang; Nghd.: TS. Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2010 . - 77 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09143
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 10 Xây dựng mô hình dự báo lượng hàng container thông qua cảng biển Việt Nam / Phạm Thị Thu Hằng; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 171tr. ; 30cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00059
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • File đính kèm
 • 1
  Tìm thấy 10 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :