Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 28 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 ASEAN integration & its roles to shipping and logistics 2015 : Proceedings of The 8th international conference of Asian Shipping and Logistics . - H. : Transport Publishing House, 2015 . - 438p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02530, SDH/LT 02531
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
 • 2 Biện pháp nâng cao quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng container đường biển tại Công ty TNHH MTV Gemadept Hải Phòng / Trần Văn Hoan; Nghd.: PGS.TS Dương Văn Bạo . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 57 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16348
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Bulk carriers : Guidelines for surveys, assessment and repair of hull structures / International association of classification societies . - London : Witherby Seamenship, 2011 . - 206p. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02451
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 4 Cargo Work For Maritime Operations / D.J. House . - Eighth edition. - New York : Routledge, 2016 . - xxiii, 407 pages : illustrations ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03878
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003878%20-%20Cargo%20Work%20For%20Maritime%20Operations.pdf
 • 5 Các biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư về vận tải container cho đội tàu container của Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam / Vũ Đức Trung; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 58tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02685
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng tàu chuyến và biện pháp hạn chế / Bùi Thị Thảo Anh; Nghd.: PGS.TS Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 64 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16138
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 7 Code of safe practice for solid bulk cargoes ( BC code) / IMO . - London : IMO, 1994 . - 191 p. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00748
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • 8 Dynasties of the sea : The shipowner and financiers who expanded the era of free trade / Lori Ann Larocco . - United Kingdom : Marine Money, Inc, 2012 . - 271p. ; 22cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00786, SDH/LV 00787
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
 • 9 Đánh giá quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container "mang về bảo quản" bằng đường biển của Công ty Cổ phần Hàng hải VSICO / Bùi Thu Hường . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 63 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16306
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 10 Giáo trình kinh tế vận chuyển đường biển / Nguyễn Hữu Hùng chủ biên; Dương Văn Bạo hiệu đính . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2014 . - 187tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06257, PD/VT 06935, PD/VT 06936, PM/VT 09324-PM/VT 09326
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 11 Hiện trạng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của hoạt động khai thác cảng, đại lý giao nhận và vận tải đường biển của công ty cổ phần Gemadept / Nguyễn Trung Hiếu, Đoàn Hải Yến, Dương Thị Loan; Nghd.: Vũ Lê Huy . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 93 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17285
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 12 Hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hóa bằng đường biển tại Công ty Cồ phần đầu tư dịch vụ Hoàng Huy / Nguyễn Thị Ngọc; Nghd.: PGS.TS Dương Văn Bạo . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 61 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16346
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 13 Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải biển Hải Phòng: thực trạng và giải pháp / Bùi Thị Thanh Nga, Phạm Thị Thanh Mai, Phan Bích Ngọc . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 64 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00560, NCKH 00561
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 IMSBC Code (International maritime solid bulk cargoes code) : Incorporating amendment 03-15 and supplement / IMO . - London : International Maritime Organization, 2016 . - 601p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03813, SDH/LT 03814
 • Chỉ số phân loại DDC: 632.8
 • 15 Marine navigation and safety of sea transportation : Advances in marine navigation / Adam Weintrit edite . - Boca Raton : CRC Press, 2013 . - 311p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: PD/LT 04769, PM/LT 06617-PM/LT 06619, SDH/LT 02129
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • 16 Maritime transportation : Safety management and risk analysis / Svein Kristiansen . - Amsterdam : Elsevier, 2005 . - 508p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02519, SDH/LT 02520
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
 • 17 Một số biện pháp cơ bản nâng cao năng lực cán bộ công chức áp dụng quản lý rủi ro trong thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu vận tải bằng đường biển qua cảng Hải Phòng của cục hải quan Hải Phòng / Nguyễn Tiến Hải; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 73 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01886
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 18 Một số biện pháp cơ bản tăng cường khai thác thị trường vận tải container bằng đường biển tuyến nội địa tại công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam / Cao Tú Uyên; Nghd.: TS.Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 95 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01583
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 19 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH giao nhận Hàng hải Toàn Cầu / Phạm Ngọc Thủy; Nghd.: TS Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 81 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02585
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Nghiên cứu một số giải pháp đảm bảo giao thông hậu phương phục vụ tập kết và giải phóng hàng hóa cảng Cát Lái công ty Tân cảng trong giai đoạn thi công cầu vượt ngã ba Cát Lái dự án đại lộ Đông Tây / Nguyễn Thị Hằng; Nghd.: TSKH. Phan Nhiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 92 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00585
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 21 Nghiên cứu xây dựng giải pháp vận chuyển hàng tối ưu cho Công ty SITC - Đình Vũ / Nguyễn Thành Chung; Nghd.: Trần Thị Hương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 55tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02672
 • Chỉ số phân loại DDC: 004
 • 22 Reeds sea transport operation and economics / Patrick M Alderton . - Sixth edition. - London : Adlard Coles Nautical, 2011 . - 324p. ; 20cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00771, SDH/LV 00772
 • Chỉ số phân loại DDC: 354.78
 • 23 Rules for building and classing steel vessels 2010. Part 5C, Specific vessel types (Chapters 7 - 10) / American Bureau of Shipping . - New York : American Bureau of Shipping, 2009 . - 1291p. ; 28cm + 01CD
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02789
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • File đính kèm http://opac.vimaru.edu.vn/edata/ABS/SVR_Part_5C2_10p
 • 24 Safe transport of containers by sea : Guidelines on best practices / International chamber of shipping . - London : Marisec Publications, 2008 . - 78p. ; 30cm.+01CD
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02449
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 25 Sea transport: Operation and economic / Patrick M Alderton, M. Philip . - 4th. - U K : Thomas reed publications, 1995 . - 297 tr ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00346
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 26 Ship to ship transfer guide for petroleum, chemicals and liquefied gases . - First edition. - Scotland : Witherby, 2013 . - 160p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PM/LT 06645
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/PMLT%2006645%20-%20Ship%20to%20ship%20tranfer%20guide.pdf
 • 27 The shipbrokers working knowledge: Dry cargo chartering in practice / George N.Tsoudis . - United Kingdom : Akakia Publications, 2015 . - 655p. ; 26cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03391, SDH/LT 03392
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
 • 28 Tìm hiểu quy trình giao nhận lô hàng nhập khẩu nguyên container bằng đường biển tại công ty TNHH Thương mại dịch vụ Uy Tín. / Nguyễn Thị Diện; Nghd.: Ths Lê Thành Luân . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt nam; 2015 . - 59 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14868
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 1
  Tìm thấy 28 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :