Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 13 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 1994-1995 : antwerp port annual / F.J Gould . - Knxb : Knxb, 1994 . - 799 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 01344-Pd/Lt 01346
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
 • 2 Các biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư về vận tải container cho đội tàu container của Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam / Vũ Đức Trung; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 58tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02685
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Code of safe practice for cargo stowage and securing / IMO . - 2nd ed. - London : IMO, 2003 . - 115p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00040
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Cargo%20Stowage%20and%20Securing.pdf
 • 4 Giải pháp phát triển vận tải thuỷ nội địa trên tuyến Quảng Ninh - Phả Lại / Nguyễn Ngọc Minh; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Chương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 95 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00872
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Maritime transportation : Safety management and risk analysis / Svein Kristiansen . - Amsterdam : Elsevier, 2005 . - 508p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02519, SDH/LT 02520
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
 • 6 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại trường cao đẳng nghề giao thông vận tải đường thủy 1 / Nguyễn Anh Đức; Nghd.: Đan Đức Hiệp . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 81tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03318
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Một số biện pháp hoàn thiện việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính tại trường cao đẳng nghề giao thông vận tải đường thủy 1 / Phạm Thị Hải Yến; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 77tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03109
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty Vận tải xăng dầu đường thuỷ I / Vương Thị Huệ; Nghd.: GS TS. Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2006 . - 71 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00492
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Nghiên cứu xác định một số tham số quy hoạch cơ bản tuyến vận tải thuỷ Hải Phòng - Ninh Bình (qua sông Luộc) / Vũ Huy Thê; Nghd.: TS Hà Xuân Chuẩn . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải, 2007 . - 96 tr ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00611
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 10 Nghiên cứu xác định một số tham số quy hoạch cơ bản tuyến vận tải thuỷ Hải Phòng- Hoà Bình / Vũ Cao Khải; Nghd.: TS Hà Xuân Chuẩn . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 2007 . - 95 tr ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00615
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 11 Shipping operations management. Vol. 4 / I.D. Visvikis, P.M. Panayides editors . - Switzerland : Springer, 2017 . - 248p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03795, SDH/LT 03796
 • Chỉ số phân loại DDC: 387
 • 12 The business of shipping : Baseon previous editions by James J. Buckley and Lane C. Kendall / Ira Breskin . - 9th ed. - China : Cornell Maritime Press, 2018 . - 447p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03799, SDH/LT 03800, SDH/LT 03905
 • Chỉ số phân loại DDC: 387
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003799%20-%20The%20business%20of%20shipping.pdf
 • 13 Transportation: A golbal supply chain perspective / John J.Coyle, Robert A. Novack, Brian J. Gibson . - 8th Ed. - Australia : Cengage Learning, 2016 . - 503p. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03336, SDH/LT 03337
 • Chỉ số phân loại DDC: 387
 • 1
  Tìm thấy 13 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :