Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 24 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư về vận tải container cho đội tàu container của Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam / Vũ Đức Trung; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 58tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02685
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Các yếu tố tác động tới sự phát triển thị trường vận tải container đường biển tuyến quốc tế của các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam / Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Lương Nhật Hải . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 92tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00948
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 3 Chiến lược phát triển thị trường vận tải Container đường biển tuyến quốc tế cho các doanh nghiệp vận tải Việt Nam / Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Lương Nhật Hải . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01129
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 4 Công ty vận tải biển Vinalines mở tuyến vận tải container Việt Nam-Hồng Kông . - 2007 // Tạp chí Giao thông vận tải, Số 3, tr. 16
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
 • 5 Evaluating the human resources management in Vietnam container shipping joint stock company / Nguyen Yen Linh; Nghd.: Dang Cong Xuong . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 48 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16600
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 6 Evaluations on the business results of container shipping service at Viet Nam ocean shipping joint stock company / Doan Hong Viet; Nghd.: Bui Thi Thuy Linh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 68 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17334
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 7 Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần vận tải container Việt Nam phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế / Trần Thị Trang; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2010 . - 126 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09142
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 8 Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về vận tải container bằng đường bộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Vũ Hoài Phương; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 92tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02684
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Hoàn thiện quy trình dịch vụ vận tải container cho đội tàu container của công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam-Vosco / Nguyễn Thị Việt Hạnh; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 68 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02013
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 International business and logistics evaluating the business result of VietNam container shipping joint stock company / Tạ Thị Mai Ngọc; Nghd.: Nguyen Thi Le Hang . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 48tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18090
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 11 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải container bằng đường bộ ngoài quốc doanh tại Hải Phòng / Nguyễn Đình Chung;Nghd.:TS.Đặng Văn Hưng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 1999 . - 71 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00053
 • 12 Một số biện pháp tăng cường công tác kiểm tra thuế TNDN đối với doanh nghiệp vận tải container đường bộ tại chi cục thuế quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng / Vũ Thị Kim Tuyết; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 81 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02632
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Một số biện pháp tăng cường khai thác thị trường vận tải container bằng đường biển tuyến nội địa của công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam / Lương Nhật Hùng; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 93 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02356
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Nghiên cứu các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của các hãng đại lý và vận tải container khu vực phía Bắc Việt nam / Bùi Quang Huy; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2005 . - 68 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00548
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 15 Nghiên cứu các giải pháp thúc đẩy hoạt động vận tải container thủy nội địa tuyến Hải Phòng - Thái Bình - Nam Định - Ninh Bình / Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 51tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00944
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 16 Nghiên cứu cơ chế quản lý và vận hành thị trường vận tải container đường biển tuyến nội địa Việt Nam / Nguyễn Minh Phương, Trương Thị Minh Hằng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 53 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00575, NCKH 00576
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 17 Nghiên cứu một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động Marketing vận tải container nội địa của công ty Gemadept tại chi nhánh Hải phòng / Nguyễn Thị Liên; Nghd.: TS. Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2009 . - 90 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/tk 08146
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 18 Nghiên cứu một số vấn đề vận tải container ở Việt Nam / Nguyễn Thị Kim Loan ;Nghd.:Đỗ Văn Cương . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 1997 . - 80 tr.; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00003
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 19 Nghiên cứu phát triển đội tàu sông pha biển vận tải container ven biển Việt Nam / Dương Văn Bạo, Đỗ Đức Phú . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 46 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00556, NCKH 00557
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Nghiên cứu thiết lập tuyến vận tải container mới cho đội tàu của Gemadept / Nguyễn Thị Thương Thương; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 92 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07287
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
 • 21 Ổn định và cạnh tranh trong vận tải container liên hợp / Phạm Thị Hoài, Hồ Minh Phương, Nguyễn Thị Thu Hiền, Phạm Minh Thảo . - 2018 // Journal of student research, Số 1, tr.76-80
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 22 Vận tải container bằng đường thủy nội địa ở Việt Nam-Hiện trạng và giải pháp khắc phục / Ths. Lê Thị Hương Giang . - 2007 // Tạp chí khoa học-công nghệ hàng hải, số 11-12, tr. 29-32
 • Chỉ số phân loại DDC: 386
 • 23 Xây dựng mô hình tối ưu hoá vỏ container cho các doanh nghiệp vận tải container ở Việt nam / Trần Thị Nhung; Nghd.: TS. Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2009 . - 53 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 08144
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 24 Xây dựng mô hình tổng quan về Logistics container tại công ty Vận tải container đường biển Việt Nam / Lê Phúc Hoà; Nghd.: Phan Văn Nhiệm, Lý Bách Chấn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2008 . - 174tr. ; 30cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00013
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/THIET%20KE%20-%20LUAN%20VAN/LUAN%20AN%20TIEN%20SI%20-%20FULL/SDHTS%2000013%20-%20LE%20PHUC%20HOA-10p.pdf
 • 1
  Tìm thấy 24 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :