Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 14 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp phát triển vận tải thủy nội địa khu vực miền Bắc / Lê Văn Thanh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00936
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 2 Địa lý vận tải thủy nội địa : Dùng cho sinh viên ngành: Kinh tế vận tải thủy / Bộ môn Kinh tế đường thủy. Khoa Kinh tế . - Hải Phòng : NXB Hàng hải , 2016 . - 105tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: HH/15201 0001-HH/15201 0072
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
 • 3 Gia nhập WTO thời cơ và thách thức mới của ngành vận tải thuỷ nội địa Việt Nam / Trần Đắc Sửu . - 2007 // Tạp chí Giao thông vận tải, Số 1+2, tr. 28-30
 • Chỉ số phân loại DDC: 387
 • 4 Giải pháp kết nối các phương thức vận tải nhằm nâng cao hiệu quả vận tải thủy nội địa khu vực Đồng bằng sông Cửu Long / Đỗ Thị Mai Thơm . - 2015 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 41, tr.77-80
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 5 Hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường vận tải thủy nội địa giai đoạn 2017-2022 của công ty Tân Cảng Sài Gòn / Nguyễn Văn Nghĩa; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 73tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03175, SDH/LA 03191
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về vận tải thủy nội địa trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Vân Anh; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 79 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01977
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Một số giải pháp phát triển vận tải thủy nội địa vận chuyển container khu vực đồng bằng Sông Hồng / Nguyễn Thị Hạnh; Nghd.: Ths Trần Hải Việt . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 61 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16312
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 8 Nâng cao năng lực vận tải thủy nội địa khu vực đồng bằng sông Hồng / Đào Chí Dũng; Nghd.: PGS TSKH. Nguyễn Văn Chương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 73 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00731
 • Chỉ số phân loại DDC: 387
 • 9 Nghiên cứu biện pháp phối hợp giữa tàu lai và đoàn sà lan trong vận tải thủy nội địa / Dương Văn Bạo . - 2019 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 59, tr.102-106
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 10 Nghiên cứu các giải pháp thúc đẩy hoạt động vận tải container thủy nội địa tuyến Hải Phòng - Thái Bình - Nam Định - Ninh Bình / Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 51tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00944
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 11 Nghiên cứu giải pháp tăng khả năng thông qua tuyến vận tải thủy nội địa Hải Phòng-Hà Nội / Đỗ Quang Bình; Nghd.: Hà Xuân Chuẩn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 65 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02171
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 12 Nghiên cứu nâng cấp tuyến vận tải thuỷ nội địa Rạch Giá - Cà Mau / Trần Bảo Nam; Nghd.: TS. Đào Văn Tuấn . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải, 2009 . - 90 tr ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00841
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 13 Nghiên cứu nâng cấp tuyến vận tải thuỷ nội địa Việt Trì - Lào Cai / Đào Minh Thành; Nghd.: TS Đào Văn Tuấn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 129 tr ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00839
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 14 Thiết kế bản vẽ thi công bảo vệ bờ tuyến vận tải thủy nội địa 3 Kênh Bạc Liêu-Cà Mau, đoạn kè Hòa Bình / Lê Thanh Sơn; Nghd.: Nguyễn Sĩ Nguyên . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2013 . - 210tr. ; 30cm + 15 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12423, PD/TK 12423
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 1
  Tìm thấy 14 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :