Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Cách thức thực hiện chế độ vi sai trong hệ thống hàng hải vệ tinh toàn cầu GPS và GLONASS / Phạm Kỳ Quang . - 2008 // Tạp chí Giao thông vận tải, Số 7, tr. 45-46
 • Chỉ số phân loại DDC: 384.5
 • 2 Inmarsat maritime communications handbook issues 2 . - London : Inmarsat, 1995 . - 110 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00637-SDH/Lt 00641
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Inmarsat%20ses.pdf
 • 3 Recommended standards for differential GNSS (Global navigation satellite systems) service version 2.3 . - Virginia : RTCM, 2001 . - 85p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00133
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/RTCM%20Recommended%20Standards%20For%20Differential%20FNSS%20Version%202.3.pdf
 • 4 Ứng dụng công nghệ vệ tính hàng hải của thế giới và Việt Nam / Ngô Thanh Xuân; Nghd.: PGS TS. Trần Đắc Sửu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2002 . - 97 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00257
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :