Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 12 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các nghiệp vụ trong công tác quản lý và khai thác vỏ container của bãi container thuộc Công ty Cổ phần vận tải biển Vinaship / Bùi Thị Hằng Nga; Nghd.: PGS.TS Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 49 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16161
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 2 Hoàn thiện mô hình quản lý vỏ Container tại Công ty TNHH An Phong Logistics / Nguyễn Việt Tuấn, Nguyễn Thái Trung, Phạm Việt Anh; Nghd.: Nguyễn Thị Thúy Hồng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 53tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18441
 • Chỉ số phân loại DDC: 388
 • 3 Lập dự án xây dựng bãi chứa vỏ và sửa chữa vỏ container tại Công ty VINAFCO / Nguyễn Thị Thanh Mai; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02742
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Lập dự án xây dựng bãi chứa vỏ và sửa chữa vỏ container tại khu công nghiệp Đình Vũ / Đoàn Ngọc Tú; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 77 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01976
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Logistics vỏ container / Nguyễn Hữu Hùng . - 2012 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 32, tr.88-93
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 6 Nghiên cứu các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý và khai thác vỏ contaner tại hàng tàu APL chi nhánh Hải Phòng / Nguyễn Ngọc Hà; Nghd.: Ths. Hồ Thị Thu Lan . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 74 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07323
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.068
 • 7 Nghiên cứu xác định nhu cầu vỏ container cho đội tàu container của Vinashin / Nguyễn Viết Hưng; Nghd.: Ths. Dương Thị Quý . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 65 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07280
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.06
 • 8 Quản lý và khai thác vỏ container tại Công ty TNHH KMTC chi nhánh Hải Phòng / Hoàng Thị Mỹ Linh; Nghd.: PGS.TS Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 71 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16160
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 9 Tính toán nhu cầu thừa thiếu vỏ container tại công ty vận tải biển Nam Triệu giai đoạn 2013-2017 / Đỗ Quang Anh; Nghd.: Th.S Phạm Việt Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 54 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12285
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 10 Tổ chức thực hiện hoạt động quản lý vỏ container của công ty TNHH tiếp vận Hải Minh / Đỗ Thị Thu Huyền; Nghd.: TS Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 45 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16179
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 11 Xây dựng mô hình tối ưu hoá vỏ container cho các doanh nghiệp vận tải container ở Việt nam / Trần Thị Nhung; Nghd.: TS. Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2009 . - 53 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 08144
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 12 Xây dựng phần mềm quản lý vỏ container, lên báo giá sửa chữa, vệ sinh vỏ cho các hãng khi có vỏ về bãi container / Nguyễn Hồng Mạnh; Nghd.: Trần Đình Vương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 37 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15421
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • 1
  Tìm thấy 12 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :