Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 266 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Minh Vũ / Nguyễn Văn Hà ; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 88 tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03117
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp và thương mại Hải Nam / Lương Thu Thảo; Nghd.: Nguyễn Thị Mỵ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 71 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02429
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thúc đẩy quá trình tái cấu trúc kinh tế thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2021 / Nguyễn Văn Trưởng; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02753
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tiên Lãng / Nguyễn Việt Dũng ; Nghd. : Nguyễn Thị Mỵ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 91tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03798
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc nhà nước Uông Bí / Nguyễn Bích Đào ; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03308
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp hoàn thiện công tác thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình từ nguồn NSNN trên địa bàn Huyện Tiên Lãng / Trần Trung Đức; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03929
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp huy động vốn đầu tư dự án mặt bằng kinh doanh của công ty TNHH tiếp vận Nam Phát / Trần Thị Hương Lan; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 75 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02093
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp nâng cao chất lượng cho vay và kiểm soát nợ xấu khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam - chi nhánh Hải Dương / Nguyễn Huy Hoàng ; Nghd. : Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03736
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hải Phòng / Lương Thị Hương; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 81 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02351
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt nam-chi nhánh Quảng Ninh / Phạm Thu Hằng ; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 73tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03471
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Quảng Ninh / Nguyễn Xuân Huy ; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 92tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03312
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải chi nhánh Hồng Bàng / Phạm Thị Thu Hà; Nghd.: GS.TS. Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2013 . - 81 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01428
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 13 Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng Agribank nam Cẩm Phả / Nguyễn Thị Hồng ; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 89tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03203
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Agribank An Dương - Hải Phòng / Phạm Thị Hiền; Nghd.: Từ Sĩ Sùa . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 112 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02358
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thanh Thủy; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 62tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02730
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thông Việt Nam - Chi nhánh Quận Hồng Bàng / Đặng Thị Ngọc Thủy; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 64 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02327
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Hải Phòng / Đỗ Thị Hồng Xuyến; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 79 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02321
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng / Nguyễn Trung Quyết; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 89 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02054
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh đông Hải Phòng / Nguyễn Thị Thanh Thủy; Nghd.: TS.Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 85 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02279
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định vốn cố định tại công ty cổ phần xây dựng cầu đường Hải Phòng / Phạm Thị Yến; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 66 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16402
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 21 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho công ty cổ phần nước sạch Quảng Yên, Quảng Ninh / Phùng Thị Phương Anh; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03710
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho công ty TNHH 2 thành viên thuốc lá Hải Phòng / Chu Khánh Chi; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03750
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần cảng Nghệ Tĩnh / Nguyễn Xuân Hùng; Nghd.: PGS.TS Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 82 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01768
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Nam / Đỗ Thị Ngọc Anh; Nghd.: Hoàng Thị Phương Lan . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 88tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15064
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 25 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần nhựa Bình Minh / Trịnh Thị Phương Lan; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 79 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01984
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần Vĩnh Cửu / Phạm Thị Lan Anh; Nghd.: Hoàng Phương Lan . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 71tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15061
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 27 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần xây dựng số 9 Hải Phòng / Phạm Thị Thúy Khánh; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02086
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty dịch vụ hàng hải Vinalines Hải Phòng / Nguyễn Văn Hiệp; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 77 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01990
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty HT / Đỗ Thị Khánh Hương; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02052
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty TNHH MTV 189 / Nguyễn Bích Ngọc; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03632
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Tìm thấy 266 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :