Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 32 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thúc đẩy quá trình tái cấu trúc kinh tế thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2021 / Nguyễn Văn Trưởng; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02753
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp hoàn thiện công tác thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình từ nguồn NSNN trên địa bàn Huyện Tiên Lãng / Trần Trung Đức; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03929
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp huy động vốn đầu tư dự án mặt bằng kinh doanh của công ty TNHH tiếp vận Nam Phát / Trần Thị Hương Lan; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 75 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02093
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Quảng Ninh / Nguyễn Xuân Huy ; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 92tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03312
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực điện tử của thành phố Hải Phòng / Nguyễn Minh Hoàng; Nghd.: PGS.TS Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 85 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02410
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Quảng Ninh / Trịnh Thị Phương; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 91tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03784
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Sóng Thần 3 - Bình Dương / Bùi Thế Dương; Nghd.: TS Trần Quang Phú . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 62 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00440
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Các giải pháp hiện đại hoá cảng container và ứng dụng vào cảng Bến Nghé thuộc cụm cảng thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Trọng Cừu; Nghd.: TS. Phan Nhiệm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 1999 . - 95 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00038
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.9
 • 9 Đề xuất các giải pháp huy động và sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực phát triển cảng trong hoàn cảnh cụ thể của thành phố Hải Phòng / Trầm Anh Văn; Nghd.: PGS TS. Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 78 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00677
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 10 Giáo trình quản trị dự án và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - FDI/ Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thành Độ; Nguyễn Thị Hường chủ biên . - H: Thống kê, 2002 . - 322 tr.; 17 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02675, Pd/vv 02676, Pm/vv 02616-Pm/vv 02618
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.6
 • 11 Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam / Đỗ Thị Ngọc Thúy; Nghd.: Th.S Vũ Minh Ngọc . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 76 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12243
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 12 Hoàn thiện công tác quản lý nguồn vốn NSNN chi đầu tư xây dựng cơ bản ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh / Trần Văn Kiên; Nghd.: Vũ Thế Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 95tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02832
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Hoàn thiện công tác quản lý thuế TNDN đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Cục thuế Thành phố Hải Phòng / Đồng Thị Hương Giang; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02759
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của dự án từ nguồn vốn ODA tại ban quản lý dự án hàng hải II / Trần Thị Huyền; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 82 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02119
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh / Đinh Nho Hậu Thăng ; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03199
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long / Nguyễn Minh Nguyễn; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 84tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03554
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Hoàn thiện công tác thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản của dự án bằng nuồn ngân sách nhà nước tại ban quản lý dự án hàng hải II / Nguyễn Thị Minh Phương; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 79 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02120
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Hoàn thiện công tác thống kê vốn đầu tư phát triển tại Cục Thống kê Quảng Ninh / Phạm Duy Khánh; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03166
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Huy động vốn : Khó mà dễ ! : Cách thuyết phục "Đánh gục" nhà đầu tư / Alejandro Cremades ; Trần Thị Bích Nga dịch . - Tp. Hồ Chí Minh : Thế giới : Saigonbooks, 2018 . - 266tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06965, PD/VV 06966, PM/VV 05583-PM/VV 05585
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 20 Một số biện pháp đẩy mạnh huy động vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Bảo, để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 / Trần Trọng Vương; Nghd.: PGS.TS Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 81 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02564
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Một số biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Thủy Nguyên - Hải Phòng / Phạm Thị Vân Hải; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 73tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02757
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Một số biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN Dương Kinh-Hải Phòng / Bùi Hữu Trang; Nghd.: Vũ Thị Minh Ngọc . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 94tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03369
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước tại Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng / Phạm Văn Thịnh; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 64tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03458
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước Hải Phòng / Phạm Thị Vân Thùy; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 103 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02398
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Một số biện pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư FDI vào các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019-2025 / Bùi Thị Phương Mai; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 92tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03724
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Một số biện pháp thu hút vốn đầu tư tư nhân trong nước của tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Ngọc Linh ; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03896
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Nâng cao hiệu quả kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công qua kho bạc nhà nước quận 7 - Tp. Hồ Chí Minh / Phạm Hoàng Diệu; Nghd.: Lê Văn Trọng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 81 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02245
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Quản lý và cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản/ Bộ xây dựng . - H.: Knxb, 1992 . - 392 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vv 00014, Pm/vv 00015
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 29 Tăng cường công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Cô Tô / Bùi Minh Thọ; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 107tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02720
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Tăng cường quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh / Trần Quốc Hoàn; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02783
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2
  Tìm thấy 32 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :