Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Recommendation to enhance business efficieny of Namsung shipping agency department at vosa Hai Phong / Dinh Thi Hao; Nghd.: Hoang Bao Trung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 49 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15376
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 2 Đánh giá công tác khai thác vỏ container của hãng Namsung do Vosa Hải Phòng làm đại lý / Hoàng Thị Thu Hường; Nghd.: PGS. TS. Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 81 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14923
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing hãng tàu Namsung - Vosa Hải phòng tại thị trường khu vực phía Bắc / Nguyễn Quốc Khánh; Nghd.: TS. Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 74 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01046
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đại lý cho hãng tàu Dong Nam A tại đại lý hàng hải Hải Phòng / Vũ Thị Hải Vân;Nghd.: TS Phạm Văn Cương . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 2003 . - 115 tr.; 29 cm+ 1 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00108
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :