Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 11 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp nâng cao chất lượng cho vay và kiểm soát nợ xấu khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam - chi nhánh Hải Dương / Nguyễn Huy Hoàng ; Nghd. : Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03736
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Các biện pháp nâng cao hiệu quả việc cho vay vốn trong ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương tín - chi nhánh Hồng Bàng / Đinh Như Duy; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 96tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02641
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Hoàn thiện công tác quản lý hoạt động vay vốn đối với hộ nghèo tại phường Hải Yên-Thành phố Móng Cái / Đoàn Hải Thơ; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 89tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03618
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Hoàn thiện công tác quản lý vốn cho sinh viên vay tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương / Vũ Thị Thu Huyền ; Nghd. : Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03738
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Một số biện pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án cho vay vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng / Nguyễn Tiến Dũng; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03451
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Một số biện pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án cho vay vốn tại ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương chi nhánh Hải Dương / Phạm Thị Phương Thảo; Nghd.: Đan Đức Hiệp . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 76tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03319
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Agribank chi nhánh huyện Ninh Giang-Hải Dương / Nguyễn Phi Hùng; Nghd.: Đặng Văn Hưng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 72tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03389
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Một số biện pháp nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng cho vay đối với khách hàng cá nhân tại VP Bank - Chi nhánh Hải Phòng / Hoàng, Thị Thanh Ngà ; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 83tr. ; 30
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03285
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Một số biện pháp tăng cường huy động vốn từ khối khách hàng cá nhân của Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương chi nhánh Hải Dương / Nguyễn Thị Loan ; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 75tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03311
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Nâng cao chất lượng cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP AN Bình-Chi Nhánh Hải Phòng / Nguyễn Tiến Đạt; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 91 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02936
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Nghiên cứu triển vọng vay vốn từ AIIB của Việt Nam - nhìn từ góc độ kinh tế và chính trị / Đoàn Thị Thu Hằng, Đoàn Trọng Hiếu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 67tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00933
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 1
  Tìm thấy 11 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :