Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 13 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hoàn thiện công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Bình Dương / Nguyễn Đức Quốc ; Nghd.:Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03850
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Bình luận 2014 luật xử lý vi phạm hành chính và trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: Văn bản mới nhất 2013-2014 : Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH 13 về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân / Nguyễn Ngọc Duy . - H. : Hồng Đức, 2014 . - 307 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05827, PM/VT 08169
 • Chỉ số phân loại DDC: 342
 • 3 Các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra và xử lý trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo / Nguyễn Quang Huệ . - H. : Lao động, 2006 . - 867 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02831-Pd/vt 02834, SDH/Vt 00917
 • Chỉ số phân loại DDC: 344
 • 4 Cẩm nang an toàn giao thông đường bộ / Bộ Giao thông vận tải . - H. : Giao thông vận tải, 2016 . - 335 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05646, PD/VV 05647, PM/VV 04667
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.12
 • 5 Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực giáo dục . - H. : Lao động xã hội, 2007 . - 847tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02905, Pd/vt 02906, Pm/vt 05280-Pm/vt 05282
 • Chỉ số phân loại DDC: 344
 • 6 Hoàn thiện công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan tại cục hải quan Tp. Hải Phòng / Nguyễn Thị Thùy Linh; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 89 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02421
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Hỏi đáp về xử lí vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ / Phùng Văn Ngân chủ biên . - H. : Lao động xã hội, 2004 . - 255tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02979, Pm/vv 02811
 • Chỉ số phân loại DDC: 388.1
 • 8 Hướng dẫn an toàn giao thông đường thủy / Bộ Giao thông vận tải . - H. : Giao thông vận tải, 2016 . - 318 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05648, PD/VV 05649, PM/VV 04665
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.12
 • 9 Hướng dẫn tham gia giao thông an toàn khu vực nông thôn / Bộ Giao thông vận tải . - H. : Giao thông vận tải, 2016 . - 172 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05642, PD/VV 05643, PM/VV 04668
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.12
 • 10 Nghị định số 621/2006-NĐ-CP của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hàng hải = Decree No. 62/2006/NĐ-CP of the goverment date June 21,2006 on the sanction Against Administractive Violations in the Maritime field . - H : Giao thông vận tải, 2006 . - 99 tr ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 00142
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.09
 • 11 Nghị định số 621/2006-NĐ-CP của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hàng hải = Decree No.62/2006/ND-CP of the goverment dated June 21,2006 on the sanction against administractive violations in the maritime field . - H : Giao thông vận tải, 2006 . - 99 tr ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/VV 00354
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.09
 • 12 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông vận tải / Bộ Giao thông Vận tải . - H. : Giao thông vận tải, 2018 . - 378tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06054, PM/VV 04800, PM/VV 04801
 • Chỉ số phân loại DDC: 344
 • 13 Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật và quản lý đường giao thông nông thôn / Bộ Giao thông vận tải . - H. : Giao thông vận tải, 2016 . - 408tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05852, PD/VT 05853, PM/VT 08187
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.12
 • 1
  Tìm thấy 13 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :