Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Cơ sở hoá học hữu cơ / Nguyễn Đình Thành . - Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa và bổ sung. - H : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 . - 479tr. ; 27cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 547
 • 2 Hồ đô thị : Quản lý kỹ thuật và kiểm soát ô nhiễm : Urban lakes and ponds : Technical management and pollution control / Trần Đức Hạ . - H. : Xây dựng, 2017 . - 353tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06441, PM/VT 08783, PM/VT 08784
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.739
 • 3 Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu / Phạm Tuấn Hùng (c.b); Đỗ Tiến Anh, Nguyễn Đức Lượng, Ứng Thị Thúy Hà, .. . - H. : Xây dựng, 2017 . - 155tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06442, PM/VT 08785, PM/VT 08786
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • 4 Quản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam / Trần Văn Mô . - H. : Xây dựng, 2017 . - 250tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06440, PM/VT 08781, PM/VT 08782
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :