Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 9 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hoàn thiện công tác đào tạo bỗi dưỡng viên chức tại Bảo hiểm Xã hội Tỉnh Hải Dương / Phùng Thị Phương Thảo; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 100tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02901
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban Nhân dân Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương. / Tăng Xuân Qúy; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 89tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02956
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Huyện Kim Thành - Hải Dương / Bùi Thị Kim Dung; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03861
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức tại UBND TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh / Trần Đại Dương; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 106tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03946
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương / Phạm Quang Hòa; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 84tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03834
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Cải cách hành chính cơ chế một cửa trong ngành giáo dục . - H. : Lao động-xã hội, 2007 . - 574tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02946, Pd/vt 02947, Pm/vt 05283, Pm/vt 05284, SDH/Vt 01185
 • Chỉ số phân loại DDC: 344
 • 7 Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thuộc sở giáo dục và đào tạo Tỉnh Hải Dương / Nguyễn Hữu Tuấn; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03915
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên chức tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương / Lương Thị Thu Hảo; Nghd. : Nguyễn Thị Phương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02911
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ vốn cho công nhân viên chức lao động của liên đoàn lao động thành phố Hải Phòng / Lưu Thị Bạch Ngọc; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 70 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02644
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 9 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :