Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 9 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Vietinbank Hải Dương / Phạm Minh Hiếu; Nghd.: Đỗ Minh Thụy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 84tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03806
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp nâng cao hiệu quả thẩm định vốn cho vay tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam-Chi nhánh Lê Chân / Trần Thị Minh Hằng; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03537
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp phát triển các dịch vụ ngân hàng tại VIETINBANK Hải Dương / Phạm Thị Thúy; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 112tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03956
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Chiến lược mở rộng thị trường của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Vietinbank / Nguyễn Thị Kim Oanh, Phạm Hồng Liên; Nghd.: Nguyễn Thị Quỳnh Nga . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 57tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17818
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Hoàn thiện chính sách phát triển dịch vụ bán lẻ tại Vietinbank Hải Phòng giai đoạn 2018-2020 / Lê Huyền Nga; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03449
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Ngô Quyền / Nguyễn Trung Kiên; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03450
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Một số biện pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Vietinbank-Chi nhánh Lê Chân / Phạm Nhật Huyền; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03502
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Vietinbank Hải Dương / Đoàn Anh Tuấn; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 89tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03725
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Vietinbank Hải Dương / Nguyễn Thị Thủy; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03753
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 9 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :