Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 20 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các giải pháp nâng cao hiêụ quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần vận tải đường thủy nội địa số 1 sau khi Việt Nam gia nhập WTO / Đinh Thị Hồng Tuyết; Nghd.: TS. Vũ Thế Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 86 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00845
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Các tác động của việc thực hiện các cam kết WTO đến nông nghiệp Việt Nam. / Võ Ngọc Tuấn; Nghd.: Đỗ Viết Thanh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14989
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 3 Dịch vụ Logistic trên con đường hội nhập ở Trung quốc và của Việt Nam hiện nay / Lê Hà . - 2007 // Tạp chí Giao thông vận tải, Số 1+2, tr. 104-105
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 4 Doanh nghiệp điện tử Việt Nam sau một năm gia nhập WTO . - 2008 // Tự động hóa ngày nay, số89+90, 20-21
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.381
 • 5 Đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) đến tăng trưởng kinh tế thành phố Hải Phòng, giai đoạn 1989-2015 / Vương Toàn Thu Thủy . - 2016 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 47, tr.58-62
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 6 Gia nhập WTO thời cơ và thách thức mới của ngành vận tải thuỷ nội địa Việt Nam / Trần Đắc Sửu . - 2007 // Tạp chí Giao thông vận tải, Số 1+2, tr. 28-30
 • Chỉ số phân loại DDC: 387
 • 7 Giải quyết việc làm cho nông dân sau khi Việt Nam gia nhập WTO / Phạm Thị Tuý . - 2008 // Những vấn đề kinh tế & chính trị thế giới, Số 4(144), tr 43-48
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 8 Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh Châu Âu (EVFTA) / Trần Thị Vân Anh, Trần Phương Thảo, Phạm Thị Ngọc Quỳnh . - 2019 // Journal of student research, Số 5, tr. 55-60
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 9 Hoạt động của quốc hội trong điều kiện Việt Nam là thành viên của WTO: Sách tham khảo / Đỗ Ngọc Hải . - H. : Chính trị quốc gia, 2009 . - 170 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05434-PD/VV 05447, PM/VV 04629, PM/VV 04630
 • Chỉ số phân loại DDC: 328
 • 10 Kinh nghiệm một s nước về phát triển dịch vụ viễn thông trong điều kiện tự do hoá và một số gợi ý chính sách cho Việt Nam / Nguyễn Chiến Thắng // Những vấn đề kinh tế & chính trị thế giới, Số 1, tr39-50
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 11 Một năm gia nhập WTO kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh / Trần Trọng Triết . - 2008 // Tạp chí Giao thông vận tải, Số 1+2, tr 33-34
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 12 Một số giải pháp để ngành vận tải biển của Việt Nam hội nhập có hiệu quả với khu vực và thế giới khi Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO) / Phạm Văn Cương . - 2006 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải, Số 6, tr. 99-105
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 13 Nghiên cứu các dạng hàng rào thuế quan, phi thuế quan và các biện pháp xử lý đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Vịêt nam khi Việt nam gia nhập WTO / Đào Thị Thu Hà; Nghd.: PGS TS. Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2006 . - 94 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00502
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 14 Nghiên cứu một số giải pháp để ngành vận tải biển Việt Nam hội nhập có hiệu quả vào WTO / Bùi Thị Thanh Nga; Nghd.: TS. Phạm Văn Cương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 92 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00622
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 15 Những vấn đề đặt ra cho Việt Nam trước những quy định về hàng rào phi thuế quan của WTO. / Bùi Thị Trang; Nghd.: Ths Phan Thị Bích Ngọc . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt nam; 2015 . - 55 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14854
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 16 The influence of Vietnam's WTO commitments on logistics services at Phuong Loi Transport and tranding limited liability company / Luong Thi Mai; Nghd.: Nguyen Huu Hung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 81 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16593
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 17 Tìm hiểu quy trình giải quyết tranh chấp của WTO qua vụ kiện tôm đông lạnh của Việt Nam / Vũ Thị Ngoan; Nghd.: Ths Lê Thị Quỳnh Hương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 61 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16331
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 18 Tìm hiểu quy trình thủ tục giải quyết tranh chấp theo quy định WTO, một số vụ kiện tiêu biểu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam / Nguyễn Hải Dương; Nghd.: Ths Nguyễn Văn Hùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16295
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 19 Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và triển vọng gia nhập của Việt Nam/ Trung tâm tư vấn và đào tạo kinh tế thương mại ICTC; Nguyễn Khắc Thanh chủ biên . - H.: Chính trị quốc gia, 1997 . - 150 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01496, Pd/vv 01497, Pm/vv 00633
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 20 Tổ chức thương mại thế giới (WTO)/ Bộ ngoại giao . - H.: Chính trị Quốc gia, 2000 . - 560 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02406, Pd/vv 02407
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 1
  Tìm thấy 20 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :