Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1024 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Total quality in construction projects : achieving profitability with customer satisfaction / Ron Baden Hellard . - London : T. Telford ; New York : Distributor for USA, American Society of Civil Engineers, Publications Sales Dept., 1993 . - xii, 188 p. : ill. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00433
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 2 100 công trình kiến trúc thế giới của thế kỷ XXI: tầm nhìn mới cho ngành xây dựng tại Việt Nam . - H. : Xây dựng, 2016 . - 31tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06160, PD/VT 06161, PM/VT 08497, PM/VT 08498
 • Chỉ số phân loại DDC: 724
 • 3 Accelerated bridge construction : Experience in design, fabrication and erection of prefabricated bridge elements and systems : Final manual / Micheal P. Culmo . - Washington, DC : U.S. Department of Transportation , 2015 . - 347p. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 04007
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.2 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2004007%20-%20Accelerated%20bridge%20construction.pdf
 • 4 Access thiết kế và xây dựng ứng dụng cơ sở dữ liệu/ Hoàng Ngọc Liên . - H.: Giao thông vận tải, 1998 . - 936 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02115, Pd/vv 02116, Pm/vv 01587-Pm/vv 01589
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.7
 • 5 Advanced design examples of seismic retrofit of structures / [edited by] Mohammad Yekrangnia . - Oxford : Elsevier Butterworth Heinemann, 2019 . - xv, 468p. : illustrations (some color) ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 04065
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.1/762 23
 • 6 Advanced Engineering Thermodynamics / Adrian Bejan . - 4th ed. - New Jersey : Wiley, 2016 . - 746p. ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03773, SDH/LT 03774
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003773-74%20-%20Advanced%20engineering%20thermodynamics.pdf
 • 7 Advancede engineering mathematics / Erwin Kreyszic . - 8th ed. - Ohao : Wiley-Sons, 1999 . - 1287 tr. ; 26cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00149
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Advanced%20Engineering%20Mathematics.pdf
 • 8 An toàn lao động : Dùng cho sinh viên nghành: KCĐ, CTT, XDD, BĐA, KTD . - Hải Phòng : NXB Hàng hải , 2017 . - 65tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 331.25
 • 9 ANSYS phân tích kết cấu công trình thuỷ lợi thuỷ điện. Tập 1, Các bài toán cơ bản / Vũ Hoàng Hưng, Nguyễn Quang Hùng . - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2012 . - 362tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06071, PD/VT 06072, PM/VT 08406, PM/VT 08407
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 10 Applied Dynamics : With Applications to Multibody and Mechatronic Systems / Francis C. Moon . - Second, completely revised edition. - Wiley , 2008 . - 567p. ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03767, SDH/LT 03768
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003767-68%20-%20Applied%20Dynamics%20With%20Applications%20to%20Multibody%20and%20Mechatronic%20Systems.pdf
 • 11 Applied Environmental Materials Science for Sustainability . - Hershey : IGI Global, 2016 . - 1 online resource (434 pages)
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/IGI-Global-Engineering-and-Maritime/28.%20Applied%20Environmental%20Materials%20Science%20for%20Sustainability.pdf
 • 12 Applying nanotechnology for environmental sustainability / Sung Hee Joo [editor] . - 1 online resource (1 volume) : illustrations
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/IGI-Global-Engineering-and-Maritime/52.%20Applying%20Nanotechnology%20for%20Environmental%20Sustainability.pdf
 • 13 Autodesk Revit tổng hợp 3 trong 1 / Lê Duy Phương . - H. : Xây dựng, 2018 . - 411tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06141, PD/VT 06142, PM/VT 08477, PM/VT 08478
 • Chỉ số phân loại DDC: 720
 • 14 Áp lực đất và tường chắn đất/ Phan Trường Phiệt . - H.: Xây dựng, 2001 . - 357 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01957, Pd/vt 01958, Pd/vt 02513, Pd/vt 02514, Pm/vt 04143-Pm/vt 04150, Pm/vt 04487-Pm/vt 04490
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.1
 • 15 Basic structural analysis / C.S. Reddy . - 2nd ed. - New Delhi : McGraw-Hill, 2002 . - 799p. ; 22cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lv 00050
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLV%2000050%20-%20Basic%20structural%20analysis-%20Second%20edition.pdf
 • 16 Bài tập giải tích / Nguyễn Bằng Giang ch.b; Nguyễn Thị Lệ Hải, Mai Thị Hồng, Trần Văn Khiên,.. . - H. : Xây dựng, 2018 . - 299tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06174, PD/VT 06175, PM/VT 08501, PM/VT 08502
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 17 Bài tập và hệ thống bảng tra thủy văn công trình giao thông. T.1 / Phạm Văn Thoan ch.b; Phạm Thị Thúy . - H. : Xây dựng, 2018 . - 420tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06178, PD/VT 06179, PM/VT 08513, PM/VT 08514
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 18 Bài tập và hệ thống bảng tra thủy văn công trình giao thông. Tập 2 / Phạm Văn Thoan . - H. : Xây dựng, 2018 . - 432tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06180, PD/VT 06181, PM/VT 08515, PM/VT 08516
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 19 Bài tập vật liệu xây dựng / Phùng Văn Lự chủ biên . - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 1998 . - 203 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: VLXDB 0001-VLXDB 0085
 • Chỉ số phân loại DDC: 691
 • 20 Bài tập vật liệu xây dựng / Phùng Văn Lự chủ biên ; Nguyễn Anh Đức, Phạm Hữu Hanh, Trịnh Hồng Tùng . - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục, 2008 . - 203tr. ; 21cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 691
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/Vbook/B%C3%A0i%20Tap%20Vat%20lieu%20xay%20dung,%202008.pdf
 • 21 Bài tập vật liệu xây dựng / Phùng Văn Lự chủ biên; Nguyễn Anh Đức, Phạm Hữu Hanh, Trịnh Hồng Tùng . - Tái bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2016 . - 203tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06024, PM/VV 04736, PM/VV 04737
 • Chỉ số phân loại DDC: 691
 • 22 Bài tập Vẽ kỹ thuật xây dựng. T.1 / Đặng Văn Cứ, Nguyễn Quang Cự, Đoàn Như Kim . - Tái bản lần thứ mười bảy. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2014 . - 127tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06402, PM/VT 08712, PM/VT 08713
 • Chỉ số phân loại DDC: 629
 • 23 Bài tập vẽ kỹ thuật xây dựng. Tập 1 / Nguyễn Quang Cự, Đoàn Như Kim . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 1997 . - 72 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03779, VKTXB1 00001-VKTXB1 00092
 • Chỉ số phân loại DDC: 692
 • 24 Bản và tấm mỏng đàn hồi / Trần Chương . - H. : Xây dựng, 2018 . - 200tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05908, PD/VT 05909, PM/VT 08203, PM/VT 08204
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • 25 Bản vẽ máy xây dựng. Tập 1/ Đoàn Tài Ngọ . - H.: Đại học xây dựng, 1977 . - 165 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00106
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.022
 • 26 Bản vẽ máy xây dựng. Tập 1 / Đoàn Tài Ngọ . - H.: Đại học xây dựng, 1977 . - 279 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00580
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.022
 • 27 Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng/ Bộ xây dựng . - H.: Xây dựng, 1998 . - 47 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01703, Pd/vt 01704, Pm/vt 03253-Pm/vt 03255
 • Chỉ số phân loại DDC: 692
 • 28 Bến cảng trên nền đất yếu / Phạm Văn Giáp, Bùi Việt Đông . - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2009 . - 166 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04370-PD/VT 04372, PD/VT 05226, PD/VT 05555, PD/VT 05556, PD/VT 05972, PD/VT 05973, PM/VT 06443, PM/VT 06444, PM/VT 07381, PM/VT 07953-PM/VT 07955, PM/VT 08293, PM/VT 08294
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 29 Bến cầu tàu trong công trình bến cảng / Nguyễn Quốc Tới . - H. : Xây dựng, 2015 . - 240tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06077, PD/VT 06078, PM/VT 08434, PM/VT 08435
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 30 Bể cảng và đê chắn sóng/ Phạm Văn Giáp, Nguyễn Ngọc Huệ, Đinh Đình Trường . - H.: Xây dựng, 2000 . - 304 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: BCDCS 0001-BCDCS 0138, Pd/vt 00117-Pd/vt 00119, Pd/vt 01407, Pd/vt 01408, Pm/vt 00804-Pm/vt 00809, SDH/Vt 00779
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
  Tìm thấy 1024 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :