Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 35 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Dương Kinh - Thành phố Hải Phòng / Nguyễn Mạnh Thắng ; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03363
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước Quảng Yên / Nguyễn Thị Hoan; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 95tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03386
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Ban Quản lý Dự án Công trình thành phố Hạ Long / Trần Ngọc Cương ; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03340
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của ban quản lý dự án quận Hải An-Tp Hải Phòng / Khoa Kim Trọng; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 73 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02075
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Móng Cái / Dương Mạnh Hà ; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03816
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc nhà nước Uông Bí / Nguyễn Bích Đào ; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03308
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Quảng Ninh / Nguyễn Xuân Huy ; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 92tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03312
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ban quản lý dự án - trường Đại học Y Hải Phòng / Nguyễn Bá Duy; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 64 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02349
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp tăng cường công tác đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban Quản lý Dự án Công trình thành phố Hạ Long / Phạm Văn Bắc; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 89tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02844
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp tăng cường công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước An Lão / Lê Thị Kim Ánh; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02947
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp tăng cường hiệu quả kiểm toán chi đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu của Kiểm toán nhà nước khu vực XIII / Diệp Tuấn Lộc ; Nghd.:Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03885
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Định mức dự báo xây dựng cơ bản. Tập 2 / Viện kinh tế xây dựng - Bộ xây dựng . - H.: Bộ xây dựng, 1975 . - 269 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00004
 • Chỉ số phân loại DDC: 692
 • 13 Định mức dự toán xây dựng cơ bản. Tập 1 / Viện kinh tế xây dựng - Bộ xây dựng . - H.: Bộ xây dựng, 1975 . - 308 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00005
 • Chỉ số phân loại DDC: 692
 • 14 Emerging design solutions in structural health monitoring systems / Diego Alexander Tibaduiza Burgos, Luis Eduardo Mujica,José Rodellar editors . - 1 online resource (PDFs (337 pages)) : illustrations
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.1
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/IGI-Global-Engineering-and-Maritime/100.%20Emerging%20Design%20Solutions%20in%20Structural%20Health%20Monitoring%20Systems.pdf
 • 15 Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước Phong Điền, thành phố Cần Thơ / Quách Hải Đăng Khoa; Nghd.: TS Phạm Thị Nga . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 78 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00432
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước của Ban Quản lý dự án thị xã Thuận An tỉnh Bình Dương / Lê Thị Yến Chi; Nghd.: TS Trương Quang Dũng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 106 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02257
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Hoàn thiện công tác quản lý nguồn vốn NSNN chi đầu tư xây dựng cơ bản ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh / Trần Văn Kiên; Nghd.: Vũ Thế Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 95tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02832
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của dự án từ nguồn vốn ODA tại ban quản lý dự án hàng hải II / Trần Thị Huyền; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 82 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02119
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với dự án cảng và khu neo đậu tàu phía Tây Bắc đảo Bạch Long Vĩ giai đoạn / Vũ Duy An; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03647
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh / Đinh Nho Hậu Thăng ; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03199
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long / Nguyễn Minh Nguyễn; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 84tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03554
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Hoàn thiện công tác thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản của dự án bằng nuồn ngân sách nhà nước tại ban quản lý dự án hàng hải II / Nguyễn Thị Minh Phương; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 79 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02120
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Một số biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn NSNN tại KBNN Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh / Trần Thị Lâm Hồng; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 99tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03585
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Một số biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc nhà nước Hải Phòng / Nguyễn Hải Thùy : Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03345
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Một số biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN Dương Kinh-Hải Phòng / Bùi Hữu Trang; Nghd.: Vũ Thị Minh Ngọc . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 94tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03369
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng ngân sách nhà nước tại ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Bảo / Nguyễn Thị Phương Thảo; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03523
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Một số biện pháp hoàn thiện hệ thống quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng / Lương Xuân Trí; Nghd.: PGS.TS Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 83 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02339
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước Hải Phòng / Phạm Thị Vân Thùy; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 103 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02398
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Một số biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Hạ Long / Lương Hồng Công; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 100tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03641
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Nghiên cứu các giải pháp giám sát, chống thất thoát lãng phí trong các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cấp đô thị quận Hải An, thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015 - 2020 / Phùng Văn Dũng; Nghd.: Nguyễn Thanh Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 98 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01943
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 1 2
  Tìm thấy 35 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :