Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp đẩy mạnh xã hội hóa ý tế tại Bệnh viện Kiến An Hải Phòng / Trần Ngọc Hiếu, Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2017 . - 105tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02862
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp / Lê Thu Giang; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02791
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Emerging challenges and opportunities of high speed rail development on business and society / Raj Selladurai, Indiana University Northwest, USA, Peggy Daniels Lee, Kelly School of Business, Indiana University, USA, George VandeWerken, Providence Bank, USA . - xxviii, 289 pages : illustrations, map ; 27 cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 303.48
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/IGI-Global-Engineering-and-Maritime/71.%20Emerging%20Challenges%20and%20Opportunities%20of%20High%20Speed%20Rail%20Development%20on%20Business%20and%20Society.pdf
 • 4 Globlisation, lifelong learning and the learning society : Sociological perspectives. Vol. 2: Lifelong learning and the learning society . - London : Routledge, 2007 . - 238p. ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00692, SDH/LV 00693
 • Chỉ số phân loại DDC: 374
 • 5 Một số biện pháp đẩy mạnh xã hội hóa bảo hiểm y tế thành phố Hải Phòng / Đào Trọng Điệp; Nghd.: PGS.TS Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 79 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02572
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư xã hội hóa tại bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hải Dương / Bùi Danh Tước; Nghd.:Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 89tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02894
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :