Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải nhuộm bằng H2O2 sử dụng xúc tác phức trong hệ H2O - Fe2+ - LUMOMAGNEZON - HCO3 / Vũ Hữu Định; Nghd.: TS. Ngô Kim Định . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 52tr. ; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 09214
  • Chỉ số phân loại DDC: 628
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :