Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra và xử lý trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo / Nguyễn Quang Huệ . - H. : Lao động, 2006 . - 867 tr. ; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02831-Pd/vt 02834, SDH/Vt 00917
  • Chỉ số phân loại DDC: 344
  • 2 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông vận tải / Bộ Giao thông Vận tải . - H. : Giao thông vận tải, 2018 . - 378tr. ; 19cm
  • Thông tin xếp giá: PD/VV 06054, PM/VV 04800, PM/VV 04801
  • Chỉ số phân loại DDC: 344
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :