Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 13 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 36 mưu kế và xử thế trong chiến trường, thương trường, thắng bại đều khéo do dùng mưu chứ không phải dùng sức / Trần Trường Minh biên soạn . - H. : Hồng Đức, 2019 . - 511tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07692, PD/VV 07693, PM/VV 05964, PM/VV 05965
 • Chỉ số phân loại DDC: 355.03
 • 2 Bí quyết trở thành người xuất sắc / Ken Honda ; Lam Anh dịch . - Tp. Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2018 . - 153tr. ; 18cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07185, PD/VV 07186, PM/VV 05643-PM/VV 05645
 • Chỉ số phân loại DDC: 650.1
 • 3 Cách xử thế của người nay : Winning your way with people / K.C. Ingram ; Nguyễn Hiến Lê dịch . - H. : Văn hóa thông tin, 2013 . - 332tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06725, PD/VV 06726, PM/VV 05080
 • Chỉ số phân loại DDC: 131
 • 4 Cứ bay rồi sẽ cao / Nguyễn Phi Vân, Nguyễn Tuấn Quỳnh . - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa văn nghệ, 2018 . - 243tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07171, PD/VV 07172, PM/VV 05648, PM/VV 05649
 • Chỉ số phân loại DDC: 646.7
 • 5 Giỏi giao tiếp dễ thành công = Communication your key to success / Shirley Taylor, Alison Lester ; Trần Minh Tuấn dịch . - Tái bản lần thứ hai. - Tp. Hồ Chí Minh : Thế giới, 2017 . - 239tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07127, PD/VV 07128, PM/VV 05415-PM/VV 05417
 • Chỉ số phân loại DDC: 158.2
 • 6 Networking kỹ năng mềm quan trọng nhất = Sucessful skills - Efective networking / Sharon Connolly ; Phạm Huỳnh Thanh Như dịch . - Tp. Hồ Chí Minh : Lao động : Saigonbooks, 2018 . - 274tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07167, PD/VV 07168, PM/VV 05597, PM/VV 05598
 • Chỉ số phân loại DDC: 646.7
 • 7 Nghĩ khác để sống khác / Phi Tuyết . - Tp. Hồ Chí Minh : Hội nhà văn, 2018 . - 217tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07169, PD/VV 07170, PM/VV 05605, PM/VV 05606
 • Chỉ số phân loại DDC: 646.7
 • 8 Những bài học đáng giá về hạnh phúc : Túi khôn của tỷ phú Do Thái : ĐTTS ghi : Happy Life / Ken Honda ; Ngô Trần Thanh Tâm dịch . - Tp. Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2017 . - 278tr. ; 18cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07191, PD/VV 07192, PM/VV 05656-PM/VV 05658
 • Chỉ số phân loại DDC: 646.7
 • 9 Những bài học đáng giá về xây dựng mối quan hệ : Túi khôn hạnh phúc : ĐTTS ghi : Happy Life / Ken Honda ; Ngô Trần Thanh Tâm dịch . - Tp. Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2013 . - 284tr. ; 18cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07189, PD/VV 07190, PM/VV 05671-PM/VV 05673
 • Chỉ số phân loại DDC: 646.7
 • 10 Sống không hối tiếc - Tuổi 20 yêu thương / Ken Honda ; Trần Hoàng Anh Tuấn dịch . - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2017 . - 185tr. ; 18cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07187, PD/VV 07188, PM/VV 05637-PM/VV 05639
 • Chỉ số phân loại DDC: 646.7
 • 11 Sống không hối tiếc : Tuổi 20 nhiệt huyết / Ken Honda ; Trần Hoàng Anh Tuấn dịch . - Tp. Hồ Chí Minh : Thế giới, 2017 . - 175tr. ; 18cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07211, PD/VV 07212, PM/VV 05668-PM/VV 05670
 • Chỉ số phân loại DDC: 646.7
 • 12 Sống không hối tiếc : Tuổi 30 hoài bão / Ken Honda ; Nguyễn Thanh Tâm dịch . - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ, 2017 . - 155tr. ; 18cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07207, PD/VV 07208, PM/VV 05665-PM/VV 05667
 • Chỉ số phân loại DDC: 646.7
 • 13 Sống ở thể chủ động / Nguyễn Tuấn Quỳnh . - Tái bản lần thứ năm : có chỉnh sửa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Thế giới, 2018 . - 244tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07097, PD/VV 07098, PM/VV 05502-PM/VV 05504
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.092
 • 1
  Tìm thấy 13 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :