Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 173 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu da giày của công ty TNHH KAIYANG Việt Nam sang thị trường EU / Nguyễn Minh Trí; Nghd: Dương Văn Bạo . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 79tr; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12989
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 A research on evaluating the freight forwarding services for shipments exported by sea at Focus shipping company / Bui Van Vinh; Nghd.: Nguyen Huu Hung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 66tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18097
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Assessment on the performance of export forwarding services at sinovitrans logistics Co.,Ltd / La Bich Hoa; Nghd.: Nguyen Thi Thu Huyen . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 47tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18124
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 4 Ảnh hưởng của hiệp định VKFTA đến ngành thủy sản của Việt Nam và dự báo kim ngạch xuất khẩu của ngành trong năm 2017 / Nguyễn Thị Phương Linh, Phạm Diệu Linh, Đào Thị Phương Thảo ; Nghd.: Nguyễn Văn Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17256
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 5 Ảnh hưởng của viêc Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN đến hoạt động xuất khẩu thủy sản sang thị trường ASEAN / Ngô Hồng Dinh; Nghd.: Ths Nguyễn Văn Hùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 44 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16334
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 6 Ảnh hưởng hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh CHâu Âu AVFTA đến hoạt dộng xuất khẩu tôm đông lạnh sang thị trường Bỉ / Lê Đức Việt, Nguyễn Việt Dũng, Trịnh Thị Thu Uyên; Nghd.: Phan Thị Bích Ngọc . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 67tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17878
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 7 Bảo hiểm và giám định hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển/ Đỗ Hữu Vinh . - Hà Nội : Tài Chính, 2003 . - 378 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02342, Pd/vt 02343, Pm/vt 04414-Pm/vt 04416
 • Chỉ số phân loại DDC: 368.2
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/Vbook/Baohiem.pdf
 • 8 Biện pháp chống thất thu thuế qua mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cục hải quan Bình Dương / Võ Thị Ngọc Hồng; Nghd.: Phạm Thị Nga . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 93 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02234
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp chống thất thu thuế qua mã số khách hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ, Hải Phòng / Vũ Đức Tuấn ; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03303
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng giầy dép trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Phạm Văn Đức; Nghd.: Đỗ Minh Thụy . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 81 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02024
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác xuất khẩu thuyền viên ở Việt Nam / Nguyễn Mạnh Cường; Nghd.: PGS PTS. Trần Đắc Sửu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 1999 . - 81 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00241
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 12 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ xuất khẩu của công ty TNHH xuất nhập khẩu Cường Thịnh / Đỗ Thị Thu Hà; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 81 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02011
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Biện pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu sản phẩm vở của công ty cổ phần văn phòng phẩm Hải Phòng / Vũ Thị Hoài Thu; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 105 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01997
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Biện pháp nâng cao hiệu qủa hoạt động xuất khẩu lao động ở công ty Cổ phần hợp tác lao động nước ngoài (LOD) / Phạm Đăng Quỳnh; Nghd.: PGS TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 119 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00817
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu tại cục hải quan thành phố Hải Phòng / Tô Thị Thu Hương; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 89 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02090
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Các biện pháp hoàn thiện quy trình xuất khẩu mặt hàng đồ chơi trẻ em của công ty TNHH quốc tế Vĩnh Chân Việt Nam / Nguyễn Thị Thu; Nghd: Trần Hải Việt . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 59tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12952
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 17 Các biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng thuỷ sản Việt Nam sang thị trường EU / Nguyễn Ngọc Bích; Nghd.: Đoàn Trọng Hiếu . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 68tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12942
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 18 Các biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang thị trường Australia / Nguyễn Chi Mai, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Ngô Minh Nam; Nghd.: Phạm Thị Phương Mai . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 68tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17832
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 19 Các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu cá tra Việt Nam sang thị trường Trung Quốc / Nguyễn Thị Hằng Nga, Nguyễn Kim Thanh, Nguyễn Thanh Tùng; Nghd.: Trần Ngọc Hưng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 54tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17846
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 20 Các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Trung Quốc / Lê Thị Chinh, Nguyễn Thị Phương Hoa, Trần Việt Hà; Nghd.: Phạm Thị Phương Mai . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 94 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17263
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 21 Các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng giày dép của Việt Nam sang Chile / Lê Đức Duy, Đào Ngọc Thịnh, Nguyễn Thị Thanh Tâm; Nghd.: Phạm Thị Phương Mai . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 62tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18209
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 22 Các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trường EU / Nguyễn Thị Dung; Nghd.: Th.S Phạm Thị Phương Mai . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 70 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12167
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 23 Chất lượng thuyền viên xuất khẩu Việt Nam: thực trạng và kiến nghị / Đào Quang Dân . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2018 // Tạp chí Khoa học-Công nghệ Hàng hải, Số 46, tr.100-104
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 24 Cơ hội và thách thức đối với hoạt động xuất khẩu gạo khi Việt Nam tham gia vào cộng đồng kinh tế ASEAN / Nguyễn Thị Nga; Nghd.: Lê Thị Quỳnh Hương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 61 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16318
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 25 Cơ hội và thách thức đối với hoạt động xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang thị trường EU khi hiệp định EVFTA có hiệu lực / Đào Mai Chi; Nghd.: Ths Phạm Thị Phương Mai . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 67 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16308
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 26 Cơ hội và thách thức đối với hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Hoa Kỳ khi hiệp định TPP có hiệu lực / Đặng Khánh Linh; Nghd.: Lê Thị Quỳnh Hương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 70 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16316
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 27 Cơ hội và thách thức đối với ngành thủy sản Việt Nam khi hiệp định VCUFTA được ký kết / Trần Thị Tuyết; Nghd.: Ths. Phạm Thị Phương Mai . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 65tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14893
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 28 Cơ hội và thách thức từ hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU đối với xuất khẩu rau quả Việt Nam sang EU / Nguyễn Thị Kiều Anh; Nghd.: Ths Nguyễn Văn Hùng . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 65 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16298
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 29 Dự án đầu tư xuất khẩu mặt hàng cà phê Robusta sang thị trường Mỹ / Nguyễn Văn Hiếu, Vũ Hải Anh, Vũ Quang Hiếu; Nghd.: Lê Thị Quỳnh Hương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 105tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17831
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 30 Dự báo kim ngạch xuất khẩu mặt hàng dệt may của Việt Nam sang thị trường Canada giai đoạn 2019-2023 khi tham gia hiệp định CPTPP / Đồng Thị Nam, Phạm Thị Phương Ninh, Trần Thị Thoa; Nghd.: Bùi Thị Thanh Nga . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17928
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1 2 3 4 5 6
  Tìm thấy 173 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :