Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Nghiên cứu ảnh hưởng của hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Hàn Quốc tới hoạt động xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Hàn Quốc trong giai đoạn 2007 - 2016 / Nguyễn Thị Thái Hà, Trần Thị Nhấn, Hà Thị Anh, Phan Thị Hương; Nghd.: Phạm Thị Thu Hằng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 117tr. ; 30cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 17258
  • Chỉ số phân loại DDC: 382
  • 2 Những rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh doanh xuất khẩu cà phê của các doanh nghiệp Việt Nam / Bùi Thị Yến Thu; Nghd.: Ths Đỗ Đức Phú . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 61tr. ; 30cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 14980
  • Chỉ số phân loại DDC: 382
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :