Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 220 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7 8
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Analysis on the import and export process of FCL cargoes at Dat Long Phat Company / Dang Anh Dung; Sub.: Duong Van Bao . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 48p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18536
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 2 Biện pháp chống thất thu thuế qua mã số khách hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ, Hải Phòng / Vũ Đức Tuấn ; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03303
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp cơ bản hoàn thiện công tác quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại chi cục hải quan Hưng Yên. / Nguyễn Ngọc Khánh; Nghd.: PGS.TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 85 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01879
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 4 Biện pháp hạn chế gian lận thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II / Trần Trung Đối; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02765
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế xuất nhập khẩu tại Chi cục hải quan quản lý hàng đầu tư gia công Hải Phòng / Nguyễn Thị Thùy Dương; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03538
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý xuất nhập khẩu đối với mặt hàng đầu tư tại chi cục hải quan quản lý hàng đầu tư gia công Hải Phòng / Nguyễn Thu Trang; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 81 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02089
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp hoàn thiện công tác truy thu thuế đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II / Đinh Thị Thảo; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 62 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02047
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp hoàn thiện quy trình thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa bằng container tại chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 / Đoàn Trung Kiên; Nghd.: Nguyễn Văn Hinh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 85 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02242
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp hoàn thiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa bằng container tại cục hải quan thành phố Hải Phòng / Hoàng Thị Bích Ngọc; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03440
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp nâng cao chất lượng giám định hàng hoá xuất nhập khẩu phục vụ cho các công ty bảo hiểm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn giám định Bảo Định / Nguyễn Ngọc Trung; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 84 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00884
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 11 Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng Container của Công ty TNHH Shipco Việt Nam tại Hải Phòng / Vũ Thị Ngân; Nghd.: PGS.TS Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 77 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02511
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa chi cục hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ với kho bạc nhà nước Ngô Quyền và các ngân hàng thương mại trong việc thu thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu / Hoàng Thu Trang; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02096
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ xuất khẩu của công ty TNHH xuất nhập khẩu Cường Thịnh / Đỗ Thị Thu Hà; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 81 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02011
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Biện pháp phát triển hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại công ty TNHH thương mại và giao nhận Minh Trung / Vũ Thị Hậu; Nghd.: Phan Hồng Mai . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 79 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01982
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Biện pháp tăng cường công tác quản lý thuế xuất, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai / Phạm Hùng Thái ; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 70tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03088
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Bí quyết thương mại: Hỏi đáp xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ =Trade secrets: The export answer book for small and mediuem sized exporters . - H.: Thế giới, 2001 . - 253 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01919, Pd/vt 01920
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 17 Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình / Trần Thị Hòa, Nguyễn Khánh Linh, Vũ Cẩm Linh; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 75 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17308
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 18 Các biện pháp nhằm ngăn chặn gian lận trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu tại khu vực Quảng Ninh / Trịnh Văn Nhuận; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 84 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00570
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 19 Các biện pháp tăng cường công tác quản trị rủi ro bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty Bảo Việt Hải Phòng / Đặng Tiến Đạt; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 78 tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02915
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Các cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực thương mại hàng hóa khi gia nhập WTO và ảnh hưởng của nó tới hoạt động ngoại thương Việt Nam / Phạm Thị Xuân; Nghd.: Phan Thị Bích Ngọc . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 50 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14996
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 21 Các giải pháp hiệu quả nhằm phát huy vai trò của hệ thống cảng biển đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của thành phố Hải Phòng / Phạm Việt Hùng . - 2019 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 59, tr.107-109
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 22 Các giải pháp hoàn thiện công tác giám định và bồi thường tổn thất trong bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Bảo Minh / Nguyễn Thanh Nam; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 80 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00651
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 23 Các giải pháp tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng. / Tạ Hữu Văn; Nghd. : Dương Văn Bạo . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 91tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02950
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Cải tiến quy trình thủ tục chứng từ giao nhận hàng nhập nguyên container bằng đường biển của hãng tàu CMA-CGM Việt Nam / Phan Thị Hà My; Nghd.: TS. Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 58 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14950
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 25 Cẩm nang nghiệp vụ xuất nhập khẩu quy trình xác định giá trị hải quan hàng hóa xuất khẩu - nhập khẩu năm 2014 / Thùy Linh, Việt Trinh sưu tầm và hệ thống hóa . - H. : Tài chính, 2014 . - 431 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04254-PD/VT 04256, PM/VT 06333, PM/VT 06334
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 26 Cẩm nang nghiệp vụ xuất nhập khẩu quy trình xác định trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu-nhập khẩu năm 2014 / Thùy Linh, Việt Trinh sưu tầm và hệ thống hóa . - H. : Tài chính, 2014 . - 431tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05170, PM/VT 07305-PM/VT 07307
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 27 Đánh giá công tác đảm bảo an toàn lao động trong hoạt động khai thác cảng Chùa Vẽ / Đinh Ngọc Ánh; Nghd.: PGS. TS. Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 54 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14918
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 28 Đánh giá công tác khai thác vỏ container của hãng Namsung do Vosa Hải Phòng làm đại lý / Hoàng Thị Thu Hường; Nghd.: PGS. TS. Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 81 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14923
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 29 Đánh giá hoạt động giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu tại công ty đại lý vận tải quốc tế phía bắc (Northfreight) / Đỗ Thị Thu Hà.; Nghd.: Ths. Nguyễn Thị Thuý Hồng . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 73 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12338
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 30 Đánh giá hoạt động giao nhận xuất nhập khẩu hàng hóa của công ty Super Speed Logistics / Nguyễn Thu Ngân, Đỗ Thị Ngọc Ly, Lê Thủy Mỵ Châu; Nghd.: Hồ Thị Thu Lan . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 75tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18031
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1 2 3 4 5 6 7 8
  Tìm thấy 220 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :