Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 63 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 345 câu hỏi giải đáp về quyền lợi nghĩa vụ cán bộ công chức người lao động các vấn đề về lao động, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. / Thu Huyền, Ái Phương sưu tầm và hệ thống hóa . - H : Lao động, 2010 . - 526 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03315
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.01
 • 2 Assistive technology research, practice, and theory / Boaventura Da Costa, Soonhwa Seok editors . - 2014 . - 1 online resource (PDFs (310 pages))
 • Chỉ số phân loại DDC: 681
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/IGI-Global-Engineering-and-Maritime/149.%20Assistive%20Technology%20Research,%20Practice,%20and%20Theory.pdf
 • 3 Bách khoa thư Hà nội. Tập 9, Y t ế / Nguyễn Năng An, Hoàng Bảo Châu, Nguyễn Tài Thu.. . - H : Văn hoá thông tin, 2009 . - 263 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03359, PD/VT 03360, SDH/VT 01714
 • Chỉ số phân loại DDC: 903
 • 4 Biện pháp đẩy mạnh công tác thu hồi nợ đọng và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2017-2021 / Ngô Thanh Tùng; Nghd.; Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 94tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03101
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp đẩy mạnh xã hội hóa ý tế tại Bệnh viện Kiến An Hải Phòng / Trần Ngọc Hiếu, Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2017 . - 105tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02862
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự trường trung cấp y tế Bình Phước / Phạm Thị Thúy Ngoan; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03163
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Quảng Ninh / Ninh Văn Tường; Nghd. : Mai Khắc Thành . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02887
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc Hải Phòng / Phạm Thị Thanh Dung; Nghd.: PGS.TS Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 100 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02487
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh / Vũ Ngọc Thành ; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03887
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp tăng cường công tác quản lý Nhà nước tại Trung tâm kiểm dịch Y tế Quốc tế Hải Phòng / Lê Kim Hoàng; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2017 . - 70tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02863
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp tăng cường công tác quản lý quỹ khám chữa bệnh của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh / Đào Thị Thơm ; Nghd. : Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 104tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03700
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Biện pháp tăng cường công tác thu BHYT-tiến tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân tại bảo hiểm xã hội thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Thị Huệ; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 74tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03316
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Bộ luât lao động và quy định mới nhất về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp công đoàn, hỗ trợ lao động mất việc làm do suy giảm kinh tế / Bộ lao động thương binh xã hội . - H : Lao động xã hội, 2009 . - 907 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/VT 01513
 • Chỉ số phân loại DDC: 340
 • 14 Đánh giá công tác thu gom, vận chuyển xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn thành phố Hải Phòng. / Lương Khắc Khoa; Nghd.: Th.s Trần Anh Tuấn . - Hải phòng; Đại học Hàng hải; 2010 . - 71 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 09116
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 15 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế nguy hại tại một số bệnh viện lớn ở Hải Phòng và đề xuất các giải pháp quản lý / Nguyễn Thị Phương Linh; Nghd.: Ths. Trần Anh Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 75 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07370
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.4
 • 16 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viên Phụ sản Hải Phòng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý / Bùi Thị Ngọc Hà; Nghd.: Bùi Thị Thanh Loan . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 49 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16550
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 17 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa thành phố Thái Bình và đánh giá một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý / Khiếu Thị Kiều Anh; Nghd.: Nguyễn Thị Như Ngọc . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 63 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15312
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 18 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa Thái Bình và đề xuất một biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý / Bùi Thị Diến; Nghd.: Phạm Thị Dương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 52 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15303
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 19 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý / Lê Ngọc Linh; Nghd.: Ngô Kim Định . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 45 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15330
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 20 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện Phụ sản Hải Phòng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý / Phạm Ngọc Anh; Nghd.: Nguyễn Thị Như Ngọc . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 71tr; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13256
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 21 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện Y học biển Việt Nam và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý / Nguyễn Thành Luân; Nghd.: Ths Trần Hữu Long . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 67 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16364
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 22 Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình / Phạm Thị Lệ;Nghd.: Phạm Thị Dương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 48 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16544
 • 23 Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Tâm Thần Hải Phòng / Đào Hồng Hạnh; Nghd.: Phạm Thị Dương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 49 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16548
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 24 Đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp / Hoàng Mỹ Uyên;Nghd.: Phạm Thị Dương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 38 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16507
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 25 Giải pháp hoàn thiện công tác bảo hiểm cho thuyền viên của Trung tâm Huấn luyện thuyền viên Trường Đại học Hàng hải / Nguyễn Thị Việt Lan; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 70 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00944
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 26 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH, BHYT bắt buộc tại Thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Việt Phương; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 77tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02790
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách, chế độ đối với giáo viên, cán bộ, công nhân viên ngành giáo dục và đào tạo / Thuỷ Ngân . - H. : Lao động - xã hội, 2005 . - 632 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02717, Pd/vt 02718, SDH/vt 00849
 • Chỉ số phân loại DDC: 344
 • 28 Hoàn thiện công tác quản lý nhân lực trung tâm y tế huyện Vân Đồn / Hoàng Minh Thùy; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02815
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Hoàn thiện công tác quản lý trang thiết bị y tế tại Trường Đại học Y dược Hải Phòng / Tạ Hữu Thịnh; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 82 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02512
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại rung tâm y tế huyện Vân Đồn / Phạm Quốc Việt; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02723
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2 3
  Tìm thấy 63 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :