Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 11 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công đoàn tại Liên đoàn Lao động tỉnh hải Dương / Hồ Thị Hiên; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02900
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp tăng cường công tác quản lý tài chính công đoàn tại thành phố Hải Phòng / Đào Trọng Trung; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 77 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02021
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Công đoàn Việt nam 80 năm chặng đường qua hai thế kỷ (1929-2009) . - H : Lao động, 2009 . - 856 tr. ; 27 cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 331.88
 • 4 Công đoàn Việt Nam 80 năm chặng đường qua hai thế kỷ(1929-2009) . - H : Lao động, 2009 . - 856 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03312
 • Chỉ số phân loại DDC: 324.2
 • 5 Hướng dẫn thực hiện luật công đoàn/ Đào Thanh Hải, Nguyễn Văn Sơn . - H.: Lao động, 1999 . - 121 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02167, Pd/vv 02168, Pm/vv 01664-Pm/vv 01666
 • Chỉ số phân loại DDC: 344
 • 6 Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách thành phố Hải Phòng / Phạm Phương Dung; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03662
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở các doanh nghiệp ngoài nhà nước thuộc liên đoàn lao động quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng / Nguyễn Văn Diệu; Nghd.: TS. Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 87 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02278
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH MTV Khách sạn Du lịch Công đoàn Hạ Long / Bùi Gia Quỳnh ; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03274
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Một số biện pháp tăng cường hoạt động công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trực thuộc công đoàn ngành công thương Hải Phòng / Nguyễn Minh Tân; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 89tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03108
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Pháp luật trong công đoàn về vai trò của công đoàn trong lĩnh vực lao động các vấn đề mới về an toàn lao động, hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, kỷ luật lao động, và giải quyết tranh chấp lao động / Vũ Mạnh Thông biên soạn và sưu tầm . - H : Lao động - xã hội, 2010 . - 562 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03316
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.01
 • 11 Tăng cường công tác kiểm tra tài chính của Ủy ban kiểm tra Liên đoàn lao động Thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Thùy; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - 73tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02974
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 11 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :