Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động logistics tại công ty cổ phần Gemadept / Phạm Thị Ngọc Ngân; Nghd.: TS. Nguyễn Hồng Vân . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2008 . - 85tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07297
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 2 Nghiên cứu thiết lập tuyến vận tải container mới cho đội tàu của Gemadept / Nguyễn Thị Thương Thương; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 92 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07287
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
 • 3 Xác định nhu cầu bổ sung đội tàu container cho công ty cổ phần Gemadept giai đoạn 2010-2015 / Phạm Thị Thu Hà; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2008 . - 59 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07304
 • Chỉ số phân loại DDC: 387
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :