Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Assessing risks in Ocean freight forwarding process for imported goods in MTL international transport Co.Ltd / Doan Thi Ha Trang; Nghd.: Nguyen Thi Le Hang . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 98tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17897
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 2 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh logistics tại Công ty Vận tải quốc tế Nhật - Việt (VIJACO) / Cao Mạnh Hà; Nghd.: TS. Vũ Thế Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 81 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00890
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 3 Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty đại lý vận tải quốc tế phía Bắc / Nguyễn Đình Thảo;Nghd.:Đỗ Văn Cương,PTS . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 1999 . - 62 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00046
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.9
 • 4 Phân tích tình hình sử dụng nguồn nhân lực ở chi nhánh công ty TNHH vận tải quốc tế ITI tại Hải Phòng / Nguyễn Thị Thu Trang; Nghd.: Hồ Mạnh Tuyến . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 78tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15091
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Tổ chức và thực hiện giao nhận lô hàng ti vi của công ty đại lý vận tải Quốc tế phía bắc quý II năm 2015 / Hoàng Ngọc Nam; Nghd.: Ths. Trương Thế Hinh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 68 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14878
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 6 Tổ chức và thực hiện giao nhận nhập khẩu lô hàng nguyên liệu lẻ đóng chung container của công ty vận tải quốc tế Nhật Việt / Nguyễn Thị Ngân; Nghd.: Ths. Hồ Thị Thu Lan . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 61 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14898
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1
  Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :