Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 20 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Ảnh hưởng của việc Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN đến hoạt động nhập khẩu nguyên phụ liệu cho ngành dệt may / Phạm Thùy Dung; Nghd.: Ths Nguyễn Văn Hùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 36 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16329
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 Các giải pháp nhằm thúc đẩy sự tham gia chuỗi giá trị dệt may toàn cầu của các doanh nghiệp dệt may Việt nam / Nguyễn Thị Quỳnh Nga . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 38 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00579
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Dự báo kim ngạch xuất khẩu mặt hàng dệt may của Việt Nam sang thị trường Canada giai đoạn 2019-2023 khi tham gia hiệp định CPTPP / Đồng Thị Nam, Phạm Thị Phương Ninh, Trần Thị Thoa; Nghd.: Bùi Thị Thanh Nga . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17928
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 4 Dự báo tác động của hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU ( EVFTA) đến KNXK dệt may Việt Nam vào thị trường EU / Hà Thị Hồng; Nghd.: Lê Thị Quỳnh Hương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 49 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16338
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 5 Dự báo tác động của hiệp định TTP đến hoạt động xuất khẩu nghành dệt may Việt Nam tới năm 2020 / Nguyễn Thanh Hiệp; Nghd.: Lê Thị Quỳnh Hương . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 60 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16305
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 6 Đánh giá hiện trạng quản lý môi trường và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý KCN dệt may Phố Nối - Tỉnh Hưng Yên / Đào Thị Hải Yến; Nghd.: Nguyễn Thị Như Ngọc . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 43 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15300
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 7 Đánh giá tác động của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên Minh Châu Âu với ngành hàng dệt may giai đoạn 2018 - 2020 / Lê Ngọc Sen, Trần Thị Như Ngọc, Lê Thị Phú; Nghd.: Nguyễn Văn Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 53 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17266
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 8 Đề xuất biện pháp thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng đồ dệt may công sở của Việt Nam sang Pháp / Võ Thị Quỳnh Mai, Phạm Kim Ngân, Nguyễn Thị Tố Uyên; Nghd.: Lê Thị Quỳnh Hương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 60tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17859
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 9 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng dệt may của công ty VINATEXIMEX sang thị trường Nhật Bản / Cao Thị Ngọc; Nghd: Phan Bích Ngọc . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 75tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12982
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 10 Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Mỹ / Nguyễn Thị Hồng Ngọc; Nghd.: Bùi Thị Thanh Nga . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 78tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12938
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 11 Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ / Nguyễn Thùy Dung; Nghd.: Ths Bùi Thị Thanh Nga . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2016 . - 55 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16296
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 12 Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương-cơ hội và thách thức đối với ngành dệt may Việt Nam / Đoàn Trọng Hiếu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 63tr.; 30cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00125
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 13 Một số biện pháp chủ yếu đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào các thị trường phi hạn ngạch / Lê Thị Việt Anh, Lê Xuân Hinh, Mai Thị Hoa; Nghd.: Vương Thu Giang . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 80 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17249
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 14 Một số kiến nghị nhằm đáp ứng tiêu chuẩn xuất xứ trong hiệp định TPP đối với các doanh nghiệp dệt may Việt Nam / Nguyễn Thị Gương; Nghd.: Ths Đoàn Trọng Hiếu . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 61tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14985
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 15 Phát triển dịch vụ vận tải và logistics trong công ty cổ phần dệt may Hapaco / Đặng Phạm Hùng; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Chương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 93 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01050
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Phân tích và đánh giá chuỗi cung ứng ngành dệt may của Việt Nam / Phạm Thị Phương Anh, Lê Thị Diễm, Lê Hồng Hạnh; Nghd.: Nguyễn Thị Lê Hằng . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải Việt nam . - 68tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18001
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 17 Quản lý tài sản cố định của doanh nghiệp dệt may Việt Nam / Phan Hồng Mai . - 2008 // Tạp chí Kinh tế và phát triển, Số133, tr. 27-30
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Technical barriers on the export of textile garments to us market / Bùi Minh Phương, Hà Thị Linh, Lưu Thị Hồng Linh . - 2018 // Journal of student research, Số 2, tr.22-27
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 19 Thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang EU giai đoạn 2011 - 2016 và cơ hội, thách thức khi hiệp định EVFTA có hiệu lực / Phạm Thị Thu Hiền, Trần Minh Hiếu, Nguyễn Văn Hà; Nghd.: Nguyễn Thị Thúy Hồng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 83 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17269
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 20 Xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Úc-Cơ hội và thách thức từ hiệp định CPTPP / Lương Thùy Linh, Mạc Hồng Quyên, Đồng Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thế Tư; Nghd.: Bùi Thị Thanh Nga . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 57tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17867
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 1
  Tìm thấy 20 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :