Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 23 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Ảnh hưởng của việc Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN đến hoạt động nhập khẩu nguyên phụ liệu cho ngành dệt may / Phạm Thùy Dung; Nghd.: Ths Nguyễn Văn Hùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 36 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16329
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 Các giải pháp nhằm thúc đẩy sự tham gia chuỗi giá trị dệt may toàn cầu của các doanh nghiệp dệt may Việt nam / Nguyễn Thị Quỳnh Nga . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 38 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00579
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Dự báo kim ngạch xuất khẩu mặt hàng dệt may của Việt Nam sang thị trường Canada giai đoạn 2019-2023 khi tham gia hiệp định CPTPP / Đồng Thị Nam, Phạm Thị Phương Ninh, Trần Thị Thoa; Nghd.: Bùi Thị Thanh Nga . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17928
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 4 Dự báo tác động của hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU ( EVFTA) đến KNXK dệt may Việt Nam vào thị trường EU / Hà Thị Hồng; Nghd.: Lê Thị Quỳnh Hương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 49 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16338
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 5 Dự báo tác động của hiệp định TTP đến hoạt động xuất khẩu nghành dệt may Việt Nam tới năm 2020 / Nguyễn Thanh Hiệp; Nghd.: Lê Thị Quỳnh Hương . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 60 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16305
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 6 Đánh giá hiện trạng quản lý môi trường và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý KCN dệt may Phố Nối - Tỉnh Hưng Yên / Đào Thị Hải Yến; Nghd.: Nguyễn Thị Như Ngọc . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 43 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15300
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 7 Đánh giá tác động của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên Minh Châu Âu với ngành hàng dệt may giai đoạn 2018 - 2020 / Lê Ngọc Sen, Trần Thị Như Ngọc, Lê Thị Phú; Nghd.: Nguyễn Văn Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 53 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17266
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 8 Đề xuất biện pháp thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng đồ dệt may công sở của Việt Nam sang Pháp / Võ Thị Quỳnh Mai, Phạm Kim Ngân, Nguyễn Thị Tố Uyên; Nghd.: Lê Thị Quỳnh Hương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 60tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17859
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 9 Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực xuất khẩu mặt hàng dệt may Việt Nam sang thị trường EU đến năm 2025 / Đào Hương Giang, Doãn Thu Ngân, Đặng Thùy Trang; Nghd.: Lê Thị Quỳnh Hương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 63tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18423
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 10 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng dệt may của công ty VINATEXIMEX sang thị trường Nhật Bản / Cao Thị Ngọc; Nghd: Phan Bích Ngọc . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 75tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12982
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 11 Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Mỹ / Nguyễn Thị Hồng Ngọc; Nghd.: Bùi Thị Thanh Nga . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 78tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12938
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 12 Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ / Nguyễn Thùy Dung; Nghd.: Ths Bùi Thị Thanh Nga . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2016 . - 55 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16296
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 13 Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương-cơ hội và thách thức đối với ngành dệt may Việt Nam / Đoàn Trọng Hiếu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 63tr.; 30cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00125
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 14 Một số biện pháp chủ yếu đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào các thị trường phi hạn ngạch / Lê Thị Việt Anh, Lê Xuân Hinh, Mai Thị Hoa; Nghd.: Vương Thu Giang . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 80 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17249
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 15 Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may từ Việt Nam sang Australia sau khi Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương có hiệu lực / Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phạm Thị Phương, Vũ Thị Liên; Nghd.: Phạm Thị Phương Mai . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 68tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18408
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 16 Một số kiến nghị nhằm đáp ứng tiêu chuẩn xuất xứ trong hiệp định TPP đối với các doanh nghiệp dệt may Việt Nam / Nguyễn Thị Gương; Nghd.: Ths Đoàn Trọng Hiếu . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 61tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14985
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 17 Phát triển dịch vụ vận tải và logistics trong công ty cổ phần dệt may Hapaco / Đặng Phạm Hùng; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Chương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 93 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01050
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Phân tích và đánh giá chuỗi cung ứng ngành dệt may của Việt Nam / Phạm Thị Phương Anh, Lê Thị Diễm, Lê Hồng Hạnh; Nghd.: Nguyễn Thị Lê Hằng . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải Việt nam . - 68tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18001
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 19 Quản lý tài sản cố định của doanh nghiệp dệt may Việt Nam / Phan Hồng Mai . - 2008 // Tạp chí Kinh tế và phát triển, Số133, tr. 27-30
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Technical barriers on the export of textile garments to us market / Bùi Minh Phương, Hà Thị Linh, Lưu Thị Hồng Linh . - 2018 // Journal of student research, Số 2, tr.22-27
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 21 Thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang EU giai đoạn 2011 - 2016 và cơ hội, thách thức khi hiệp định EVFTA có hiệu lực / Phạm Thị Thu Hiền, Trần Minh Hiếu, Nguyễn Văn Hà; Nghd.: Nguyễn Thị Thúy Hồng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 83 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17269
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 22 Vận dụng mộ hình kim cương của MICHAEL PORTED để phân tích năng lực cạnh tranh của ngành dệt may Việt Nam / Cao Khải Tú, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Đức Tâm; Nghd.: Đoàn Thị Thu Hằng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 63tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18391
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 23 Xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Úc-Cơ hội và thách thức từ hiệp định CPTPP / Lương Thùy Linh, Mạc Hồng Quyên, Đồng Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thế Tư; Nghd.: Bùi Thị Thanh Nga . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 57tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17867
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 1
  Tìm thấy 23 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :