Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Cost-benefit analysis : Concepts and practice / Anthony E. Boardman, David Weimer, David Greenberg, Aidan Vining . - 4th ed. - Harlow : Pearson, 2014 . - 500p. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03627, SDH/LT 03628
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 2 Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh Châu Âu (EVFTA) / Trần Thị Vân Anh, Trần Phương Thảo, Phạm Thị Ngọc Quỳnh . - 2019 // Journal of student research, Số 5, tr. 55-60
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 3 Lập kế hoạch kinh doanh và lợi ích của kế hoạch kinh doanh / Đỗ Đức Quang, Nguyễn Đức Trung, Phạm Anh Văn . - 2019 // Journal of student research, Số 4, tr.23-33
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 4 Một số đề xuất để Việt Nam tận dụng những lợi ích mà hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) mang lại / Nguyễn Thị Ngọc Mơ, Nguyễn Nhã Phương, Bùi Việt Anh; Nghd.: Nguyễn Quỳnh Trang . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 63tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17836
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :