Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Multinational finance / Kirt C. Butler . - 4th ed. - Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons, 2008 . - xix, 584 pages : illustrations ; 26 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03973
  • Chỉ số phân loại DDC: 658.1599 22
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :