Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng ACB / Đinh Thị Cẩm Linh; Nghd: Trần Hải Việt . - Hải Phòng, Đại học Hàng Hải, 2014 . - 57tr; 27cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 12960
  • Chỉ số phân loại DDC: 382
  • 2 Quản lý rủi ro trong các phương thức thanh toán quốc tế tại Ngân hàng ACB - Chi nhánh Thủy Nguyên / Nguyễn, Thị Ngọc, Vũ Đan Phượng, Phạm Hương Đan; Nghd.: Lê Thị Quỳnh Hương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 76 tr.; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 17243
  • Chỉ số phân loại DDC: 382
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :