Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 29 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 An introduction to derivatives and risk management / Don M. Chance, Robert Brooks . - 7th ed. - Mason, Ohio : Thomson South-Western, 2008 . - 653p. : illustrations ; 27cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.645 21
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/An-introduction-to-derivatives-and-risk-management_7ed_Don-M.Chance_2008.pdf
 • 2 An introduction to derivatives and risk management / Don M. Chance, Robert Brooks . - 10th ed. - Australia : Cengage Learning, 2016 . - 582p. : illustrations ; 27cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.64/57 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/An-introduction-to-derivatives-and-risk-management_10ed_Don-M.Chance_2016.pdf
 • 3 Analyzing banking risk : A framework for assessing corporate governance and risk management / Hennie van Greuning, Sonja Brajovic Bratanovic . - 3rd ed. - Washington, D.C. : World Bank, 2009 . - xiv, 422p. : illustrations ; 23cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.10681 22
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Analyzing-banking-risk_Hennie-Van-Greuning_2009.pdf
 • 4 Biện pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Quảng Ninh / Nguyễn Bá Dũng; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02847
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp tăng cường công tác quản lý rủi ro tại Cục Hải quan Hải Phòng giai đoạn 2013-2015 / Đoàn Thị Phượng; Nghd.: Ths Đỗ Việt Thanh . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 62 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16303
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 6 Biện pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Đông Nam Á Chi nhánh Hải An / Đỗ Thị Mai Thơm, Nguyễn Tuấn Hải . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 43tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01127
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 7 Essentials of financial risk management / Karen A. Horcher . - Hoboken, N.J. : Wiley, 2005 . - 257p. ; 23cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15/5 22
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Essentials-of-financial-risk-management_Karen-A.Horcher_2005.pdf
 • 8 Financial risk management : A practitioner's guide to managing market and credit risk / Steven Allen . - 2nd ed. - Hoboken, N.J. : Wiley, 2012 . - xxvii, 579p. ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15/5 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Financial-risk-management_2ed_Steve-L.Allen_2012.pdf
 • 9 Financial risk management : Models, history, and institution / Allan M. Malz . - Hoboken, N.J. : Wiley, 2011 . - xxiii, 722p. : illustrations ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 332 22
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Financial-risk-management_Models,-history,-and-institutions_Allan-M.Malz_2011.pdf
 • 10 Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng hợp tác xã Việt Nam / Đinh Thị Thu Phương ; Nghd.: Trần Sĩ Lâm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 100tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03355
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Một số biện pháp cơ bản hoàn thiện công tác quản lý rủi ro của đội tàu công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam( Vosco) / Nguyễn Ngọc Sơn;Nghd.: TS.Dương Văn Bạo . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2013 . - 73 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01562
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 12 Một số biện pháp cơ bản hoàn thiện công tác quản lý rủi ro đội tàu của công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam / Nguyễn Ngọc Sơn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 73tr. ; 30cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00118
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 13 Một số biện pháp cơ bản nâng cao năng lực cán bộ công chức áp dụng quản lý rủi ro trong thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu vận tải bằng đường biển qua cảng Hải Phòng của cục hải quan Hải Phòng / Nguyễn Tiến Hải; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 73 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01886
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 14 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Đông Hải Phòng / Hà Thị Kim Thoa; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 84tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02795
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Một số biện pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Vietinbank Hải Dương / Chu Thị Bích Nga ; Nghd. : Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03777
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Một số biện pháp quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hải Phòng / Hoàng Thị Tố Uyên; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 73tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02774
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Một số biện pháp quản lý rủi ro về chi phí các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tại Hải Phòng / Trần Thu Hương; Nghd.: Đặng Văn Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 81 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02376
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Nghiên cứu đánh giá rủi ro và các biện pháp quản lý rủi ro trong hoạt động giao nhận hàng hóa tại công ty đại lý vận tải quốc tế phía Bắc (Northfreight) / Phạm Thị Thơ, Trần Quốc Anh, Nguyễn Khánh Dư, Nguyễn Như Quỳnh; Nghd.: Phạm Minh Đức . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 65tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18258
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 19 Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp quản lý rủi ro trong dự án đầu tư xây dựng công trình tại Việt Nam / Đoàn Xuân Đản; Nghd.: Phạm Văn Trung . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 110 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01633
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 20 Quản lý rủi ro an toàn giao thông nội bộ tại công ty cổ phần cảng Hải Phòng chi nhánh Chùa Vẽ / Dương Thị Bích Ngọc; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 70tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14934
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 21 Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp xây dựng : Tài liệu chuyên khảo / Lê Anh Dũng, Bùi Mạnh Hùng . - H. : Xây dựng, 2017 . - 167tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05872, PD/VT 05873, PM/VT 08237, PM/VT 08238
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.7
 • 22 Quản lý rủi ro trong xây dựng : Sách chuyên khảo / Đinh Tuấn Hải, Nguyễn Hữu Huế . - H. : Xây dựng, 2016 . - 196tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05930, PD/VT 05931, PM/VT 08287, PM/VT 08288
 • Chỉ số phân loại DDC: 624
 • 23 Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - CN Hải Phòng / Nguyễn Thị Minh Thúy; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02689
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Risk management and insurance review . - Elsevier, 2007 . - CD-ROM
 • Thông tin xếp giá: PDN/CD 00145
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/E-Journal/2007/Risk%20Management%20&%20Insurance%20Review/
 • 25 Risk management in finance : Six sigma and other next-generation techniques / Anthony Tarantino, Deborah Cernauskas . - Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, Inc, 2009 . - xxvi, 327p. : illustrations ; 26cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15/5 22
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Risk-management-in-finance_Anthony-Tarantino_2009.pdf
 • 26 Stuydy and risk management in Logistics activities at DH Logistics Joint Stock Company / Nguyen Tuan Hiep; Sup.: Vu Phuong Thao . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 45p. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 27 Tăng cường công tác quản lý rủi ro tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng / Lê Văn Minh; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02813
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 The essentials of risk management / Michel Crouhy, Dan Galai, Robert Mark . - New York : McGraw-Hill, c2006 . - xi, 414p. : ill. ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.155 22
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/The-essentials-of-risk-management_Michel-Crouhy_2006.pdf
 • 29 Value at risk : The new benchmark for managing financial risk / Philippe Jorion . - 3rd ed. - New York : McGraw-Hill, 2007 . - xvii, 602p. : illustrations ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15/5 22
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Value-at-Risk_3ed_Philippe-Jorion_2007.pdf
 • 1
  Tìm thấy 29 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :