Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 9 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Basic marketing: a global managerial approach / William D. Perrault, E. Jerome Mc Carthey . - 15th ed. - Boston : MC Graw Hill, 2005 . - 830tr. ; 28cm + 1 CD ROM
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 01286
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.8
 • 2 Bán hàng thời kỹ thuật số : Làm sao để bán nhiều, bán tốt ? = Digital selling / Grant Leboff ; Phạm Huỳnh Thanh Như dịch . - Tp. Hồ Chí Minh : Thế giới, 2018 . - 224tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07163, PD/VV 07164, PM/VV 05603, PM/VV 05604
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.85
 • 3 Global marketing : Contemporary theory, practice, and cases / Ilan Alon, Eugene Jaffe, Christiane Prange, and Donata Vianelli . - Second edition. - New York : Routledge, 2017 . - xxvi, 699 pages : illustrations, maps ; 26 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03876
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.84
 • 4 Industrial maketing management . - Elsevier, 2007 . - CD-ROM
 • Thông tin xếp giá: PDN/CD 00162
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.8
 • File đính kèm E-book: http://opac.vimaru.edu.vn/edata/E-Journal/2007/Industrial%20Marketing%20Management/
 • 5 Kinh doanh theo phong cách quần jean xanh : Business in blue jeans / Sussan Baroncini-Moe ; Chương Ngọc dịch . - H. : NXB. Lao Động, 2016 . - 248tr. : minh họa ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06856, PD/VV 06857
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.8
 • 6 Marketing / Roger A. Kerin, Steven W. Hartley, William Rudelius . - 12th edition. - New York. : Mc Graw Hill, 2015 . - 740p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02261, SDH/LT 02262
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.8
 • 7 Marketing management : The millenium edition / Philip Kotler . - New Jersey : Pearson Custom Publishing, 2002 . - 456p
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.802
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Marketing_Management_Millenium_Edition.pdf
 • 8 Principles of marketing / Philip Kotler [and others] . - 2nd European ed. - London : Prentice-Hall Europe, 1999 . - xxiii, 1031 pages : illustrations (some color) ; 28 cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.8 21
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Principles%20Of%20Marketing%201999-Philip%20Kotler.pdf
 • 9 Strategic Marketing: An Applied Perspective / Karel Jan Alsem . - Boston; McGraw-Hill, 2007 . - 324 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01585
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.8
 • 1
  Tìm thấy 9 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :