Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Microsoft Excel 2013 : Step by step / Curtis Frye . - Redmond, Washington : Microsoft Press, a division of Microsoft Corporation, 2013 . - xx, 484pages : illustrations ; 23cm
  • Chỉ số phân loại DDC: 005.54 23
  • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Microsoft-Excel-2013_Step-by-step_C.Frye_2013.pdf
  • 2 Microsoft Excel 2016 : Step by step / Curtis Frye . - Redmond, Washington : Microsoft Press, a division of Microsoft Corporation, 2015 . - xx, 520pages : illustrations ; 23cm
  • Chỉ số phân loại DDC: 005.54 23
  • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Microsoft-Excel-2016_Step-by-step_C.Frye_2015.pdf
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :