Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Consumer behavior : Buying, having, and being / Michael R. Solomon . - 12th ed., global edition. - Boston : Pearson Education Limited, 2018 . - 623p. : illustrations ; 28cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03972
  • Chỉ số phân loại DDC: 658.8342 23
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :