Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Logistics and Global Value Chains in Africa : The Impact on Trade and Development / edited by Adebisi Adewole, John J. Struthers . - Cham : Palgrave Macmillan, 2019 . - 335p. : 21cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00819
  • Chỉ số phân loại DDC: 338.7096 23
  • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLV%2000819%20-%20Logistics%20and%20Global%20Value%20Chains%20in%20Africa.pdf
  • 2 Multinational finance / Kirt C. Butler . - 4th ed. - Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons, 2008 . - xix, 584 pages : illustrations ; 26 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03973
  • Chỉ số phân loại DDC: 658.1599 22
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :