Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 International economics / Dennis R. Appleyard, Davidson College, Alfred J. Field, Jr., University of North Carolina at Chapel Hill . - Ninth edition. - New York : McGraw-Hill Education, 2016 . - xxiv, 803 pages ; 26 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03871
  • Chỉ số phân loại DDC: 337 23
  • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003871%20-%20International%20Econimics.pdf
  • 2 Multinational finance / Kirt C. Butler . - 4th ed. - Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons, 2008 . - xix, 584 pages : illustrations ; 26 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03973
  • Chỉ số phân loại DDC: 658.1599 22
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :