Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Microsoft Office 2016 : Step by step / Joan Lambert, Curtis Frye . - Washington : Microsoft Press, 2016 . - 565p. : illustrations ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 04542
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.52 23
 • 2 Microsoft Office Professional 2013 : Step by step / Beth Melton [and others] . - Sebastopol, Calif. : O'Reilly Media, 2013 . - xxix, 1184pages : illustrations ; 23cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.52 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Microsoft-Office-Professional-2013_Step-by-step_Beth-Melton_2013.pdf
 • 3 Microsoft Project 2016 : Step by step / Carl Chatfield, Timothy Johnson . - Washington : Microsoft Press, 2016 . - 516p. : illustrations ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.52 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Microsoft-project-2016_Step-by-step-C.Chatfield_2016.pdf
 • 4 Microsoft Project : Step by step (Covering Project Online Desktop Client) / Cindy M. Lewis . - Washington : Person Education, 2023 . - 582p. : illustrations ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 04503, SDH/LT 04544
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.5
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :