Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bài tập quy hoạch tuyến tính/ Trần Túc . - H: Khoa học kỹ thuật, 2001 . - 299 tr.; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02120-Pd/vt 02122, Pm/vt 04281-Pm/vt 04287
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 2 Đại số và hình học giải tích / Đào Huy Bích, Phan Văn Hạp . - H: Đại học Quốc Gia, 1998 . - 109 tr.; 17 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02646-Pd/vv 02648, Pm/vv 02556-Pm/vv 02562
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 3 Phương pháp số trong lý thuyết điều khiển tối ưu/ Phạm Kỳ Anh . - H. : Đại học Quốc Gia, 2001 . - 125 tr. ; 17 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02655-Pd/vv 02657, Pm/vv 02577-Pm/vv 02583
 • Chỉ số phân loại DDC: 519
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :