Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bài giảng xác suất và thống kê toán / Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh . - H. : Trường Kinh tế quốc dân, 1999 . - 279 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vv 03582
 • Chỉ số phân loại DDC: 519
 • 2 Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán / Nguyễn Cao Văn . - H. : Thống kê, 2005 . - 663 tr. : In lần thứ 2 ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 00012, PD/VV 03316, Pm/vv 03793, Pm/vv 03794
 • Chỉ số phân loại DDC: 519
 • 3 Numerical methods for non-linear optimization / F.A. Lootsma . - London : Academic press, 1972 . - 439 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00260
 • Chỉ số phân loại DDC: 519.1
 • 4 Xác suất và xử lí số liệu thống kê / Nguyễn Bác Văn . - H. : Giáo dục, 1996 . - 222 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 00008, Pd/Vv 00009, PM/VV 03076, PM/VV 03077
 • Chỉ số phân loại DDC: 519.2
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :