Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Toán học cao cấp. T. 2, Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình Trí chủ biên . - H. : Giáo dục, 1993 . - 386tr. ; 20cm
  • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00886, Pd/vv 03068-Pd/vv 03072, PD/VV 03376, PD/VV 03491-PD/VV 03500, TOANL2 01823-TOANL2 02335, TOANLT2 00001-TOANLT2 01459, TOANLT2 01461-TOANLT2 01822
  • Chỉ số phân loại DDC: 510
  • 2 Toán học cao cấp. T. 3, Giải tích . - H. : Giáo dục, 1993 . - 388tr. ; 20cm
  • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00887
  • Chỉ số phân loại DDC: 510
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :