Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 11 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Advances in applied probability . - Israel : KNxb, 1976 . - 208 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00131-Pm/Lv 00134
 • Chỉ số phân loại DDC: 519.8
 • 2 Contributions to probability and statistics / Olkin Ingram . - California : KNxb, 1960 . - 517 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00044
 • Chỉ số phân loại DDC: 519.5
 • 3 Éléments de calcul des probabilités théorique et appliqué / J. Bass . - Paris : KNxb, 1962 . - 219 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00430
 • Chỉ số phân loại DDC: 519.2
 • 4 Journal of applied probability. Tập 13 . - Israel : KNxb, 1976 . - 199 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00157
 • Chỉ số phân loại DDC: 519.505
 • 5 Lý thuyết xác suất và thống kê toán học/ Nguyễn Quang Báu . - H.: Đại học Quốc Gia , 2001 . - 198 tr; 18 cm
 • Thông tin xếp giá: LTSXTK 0001-LTSXTK 0016, LTSXTK 0018, LTSXTK 0019, LTSXTK 0021-LTSXTK 0125, LTSXTK 0127-LTSXTK 0129, LTSXTK 0131-LTSXTK 0184, LTSXTK 0186-LTSXTK 0194, LTSXTK 0196-LTSXTK 0198, LTSXTK 0200-LTSXTK 0205, Pd/Vv 02691-Pd/Vv 02693, Pm/vv 02518-Pm/vv 02534
 • Chỉ số phân loại DDC: 519
 • 6 Modern probability theory / Rui Zong Yen . - London : KNxb, 1973 . - 284 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00013
 • Chỉ số phân loại DDC: 519.2
 • 7 Probability and statistics / U. Grenander . - Sweden : KNxb, 1959 . - 434 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00113
 • Chỉ số phân loại DDC: 519.5
 • 8 Processus alèateires gaussiens / I. Ibrahimov . - M. : Mir, 1974 . - 317 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00357, Pm/Lv 00358
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.7
 • 9 The theory of probability / B.V. Gnedenko . - M. : Mir, 1976 . - 392 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00219-Pm/Lv 00223
 • Chỉ số phân loại DDC: 519.2
 • 10 Theorie des probabilites / H.Ventsel . - M. : Mir, 1973 . - 563 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00020, Pm/Lv 00021
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 11 Unele aplicatii ale teoriei distributiilor / R. Cristescu . - Bucuresti : KNxb, 1966 . - 196 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00197
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.7
 • 1
  Tìm thấy 11 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :