Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Điều khiển động cơ không đồng bộ Rotor lồng sóc tựa theo từ thông Rotor với phương pháp điều chế vector không gian / Nguyễn Tiến Ban; Nghd.: TS Thân Ngọc Hoàn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 1999 . - 84tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00377
  • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
  • 2 Nghiên cứu quá trình quá độ hệ thống truyền động điện động cơ dị bộ nạp từ bộ biến tần điều chỉnh dòng điện Stator / Đỗ Hữu Đương; Nghd.: TSKH Thân Ngọc Hoàn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2002 . - 67tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00358
  • Chỉ số phân loại DDC: 621.43
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :