Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Giao nhận vận tải hàng hoá quốc tế/ Vũ Trọng Lâm; Vũ Sĩ Tuấn, Đinh Xuân Trình, Đinh Ngọc Viện chủ biên . - H.: Giao thông vận tải, 2002 . - 450 tr.; 21 cm
  • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02594, Pd/vv 02595, Pm/vv 02154-Pm/vv 02156, Pm/vv 03177, Pm/vv 03178, VTHQT 0001-VTHQT 0042
  • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :