Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bão và cách chống bão của tàu thuyền/ Vũ Phi Hoàng . - H.: Khoa học và kỹ thuật, 1974 . - 152 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00943
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 2 International marine's weather predicting simplified / Michael William Carr . - Camden Maine : Mc Graw-Hill, 1999 . - 180 tr. ; 22 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00243
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 3 Khai thác hiệu quả thông tin khí tượng, thủy văn trên tàu biển hoạt động vùng ven biển Việt Nam đảm bảo an toàn hàng hải / Phạm Kỳ Quang; Nghd.: PGS TS. Trần Đắc Sửu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2002 . - 77 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00399
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 4 Maritime meteorology - A guide for deck officers/ C.E.N. Frankcom . - Lon don: Knxb, 1985 . - 258 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lv 01236-Pd/Lv 01238, Pm/Lv 01435-Pm/Lv 01441
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • 5 Maritime meteorology a guide for deck officers/ C.E.N. Frankcom . - Lon don, 1985 . - 258 tr.; cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lv 01124-Pd/Lv 01126, Pm/Lv 01307-Pm/Lv 01313
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • 6 Mô phỏng chuyển động của tàu khi có các yếu tố khí tượng thuỷ văn tác động / Mai Xuân Hương; Nghd.: TS. Lê Ngọc Hưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2004 . - 64 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00445
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 7 Ứng dụng công nghệ vệ tính hàng hải của thế giới và Việt Nam / Ngô Thanh Xuân; Nghd.: PGS TS. Trần Đắc Sửu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2002 . - 97 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00257
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :