Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Sổ tay về tàu chở dầu dành cho sĩ quan boong/ C. Baptist; Đặng Văn Uy dịch . - England: Brow son, 1993 . - 291 tr.: 15 phụ bản vẽ; 29 cm
  • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00713-Pd/vt 00715, Pm/vt 02013-Pm/vt 02019
  • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :